Dodana: 3 wrzesień 2019 12:24

Zmodyfikowana: 3 wrzesień 2019 12:45

Dotacje na poprawę infrastruktury turystycznej i renowację kościoła

Na terenie Wigierskiego Parku Narodowego zostanie zmodernizowany szlak rowerowy, powstanie kładka i miejsca odpoczynku, a kościół św. Jana Chrzciciela w Wiźnie zostanie odnowiony. Zarząd Województwa Podlaskiego dofinansował projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Ilustracja do artykułu Poland_Wizna_Church.jpg

W ramach inwestycji realizowanej w Wigierskim Parku Narodowym zmodernizowana zostanie infrastruktura turystyczna szlaku rowerowego „Wokół Wigier” im. Antoniego Patli. Szlak będzie oznakowany, powstanie nowa kładka oraz most dla turystów pieszych i rowerowych na przesmyku pomiędzy jeziorami Wigry i Leszczewek. Ponadto zagospodarowane zostaną punkt widokowy w miejscowości Wigry, miejsca odpoczynku na trasie Podlaskiego Szlaku Bocianiego i ścieżki edukacyjnej nad jeziorem Czarne.

Poprawiona zostanie także infrastruktura turystyczna na trasie zielonego szlaku „Wokół Wigier”. W ramach projektu będzie również zorganizowana konferencja pt. XXX lat turystyki w ochronie przyrody na terenie Wigierskiego Parku Narodowego. Projekt wpisuje się koncepcję lokalnej strategii realizowanej przez Stowarzyszenie Suwalsko-Sejneńska Lokalna Grupy Działania.

Wartość całej inwestycji wynosi 962 tys. zł, z czego 664 tys. zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Wzrost atrakcyjności zabytkowego kościoła

W Wiźnie zmodernizowany zostanie kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela w celu przywrócenia jego walorów estetycznych i historycznych. W ramach projektu przewidziane są m.in. prace konserwatorskie ściany zewnętrznej szczytu zachodniego, stworzenie tabliczek informacyjnych wewnątrz zabytku oraz folderów promocyjnych. Celem inwestycji jest wzrost atrakcyjności i ochrona dziedzictwa kulturowego gminy Wizna znajdującej się na obszarze Lokalnej Grupy Działania „Sąsiedzi”.

Wartość tego projektu to prawie 200 tys. zł, dofinansowanie z RPOWP wynosi 168 tys. zł.

kg
fot.wikipedia.pl ( kościół parafialny Św. Jana Chrzciciela w Wiźnie)

 

facebook