Dodana: 11 maj 2018 12:03

Zmodyfikowana: 11 maj 2018 12:07

Dotacje na aktywną integrację i promocję gospodarczą

Na wtorkowym posiedzeniu Zarząd Województwa Podlaskiego zatwierdził do dofinansowania kolejne projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Skorzystają z nich osoby znajdujące się trudnej sytuacji życiowej oraz przedsiębiorcy.

Ilustracja do artykułu zarzad-04.jpg

Ponad 6,7 mln zł dotacji zostało przeznaczonych na realizację sześciu projektów z zakresu aktywnej integracji. Są one skierowane do osób długotrwale bezrobotnych, oddalonych od rynku pracy, o niskich kwalifikacjach zawodowych, z niepełnosprawnościami. Wybrane do dofinansowania projekty mają na celu aktywizację zawodową i społeczną takich osób, po to by stały się bardziej pewne siebie, samodzielne, a przez to np. mniej zależne od świadczeń pomocy społecznej.

W ramach projektów osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogą skorzystać m.in. ze specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, staży zawodowych, kursów i szkoleń podnoszących kwalifikacje, doradztwa zawodowego.

Dotacje otrzymają:

  • COGNITIO - Centrum Przedsiębiorczości i Szkoleń s.c. (projekt „Pozytywnie w przyszłość”).
  • Fundacja Biznes i Prawo (projekt „Aktywni społecznie, zintegrowani, pracujący”).
  • Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych (projekt „Aktywizacja, Integracja, Praca”).
  • Rozwiązania Prawne i Biznesowe Sp. z o.o. (projekt „Aktywne włączenie z myślą o pracy”)
  • Agencja Rozwoju Regionalnego ARES S.A. w Suwałkach (projekt „Czas pracy”).
  • Fundacja „My dla innych” (projekt „Zintegrowany system wsparcia osób z niepełnosprawnością”).

Z dotacji na udział w targach gospodarczych skorzystają na razie dwa przedsiębiorstwa. Firma Art – Motor weźmie udział w jednej z największych międzynarodowych wystaw w dziedzinie techniki motoryzacyjnej – „Automechanika”. Jest ona organizowana w Frankfurcie nad Menem. Udział w tym wydarzeniu ma pomóc w promocji innowacyjnych produktów firmy, m.in. regulowanej w dwóch kierunkach kolumny kierowniczej, a także tulei, kół stalowych, wałków układu kierowniczego. Art – Motor liczy, że dzięki udziale w wystawie, powiększy swój rynek zbytu. Wartość projektu to ponad 127 tys. zł. Dofinansowanie z RPO wyniesie 74,5 tys. zł.

Firma Kart zamierza wziąć udział w dwóch międzynarodowych imprezach targowych – FAKUMA w Niemczech oraz ALIHANKINTA SUBCONTRACTING w Finlandii. Będzie tam promować swoje produkty i usługi związane z obróbką metali czy produkcją maszyn i urządzeń dla przemysłu spożywczego. Efektem ma być zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz pozyskanie nowych kontrahentów. Wartość projektu wynosi prawie 89 tys. zł, dotacja – 38,2 tys.

Warto przypomnieć, że podlaskie firmy mogą się jeszcze ubiegać o wsparcie na udział w targach i misjach gospodarczych. Mają na to czas do 30 maja, bo właśnie wtedy tedy kończy się ostatnia runda naboru wniosków w ramach konkursu na  promocję gospodarczą (szczegóły).

facebook