Dodana: 13 maj 2020 15:13

Zmodyfikowana: 13 maj 2020 15:13

Dotacja na Klub Seniora w Grajewie

Zarząd Województwa na posiedzeniu 13 maja przyznał 411 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na utworzenie Klubu Seniora w Grajewie.

Ilustracja do artykułu Senior i komputer.jpg

Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych wraz z miastem Grajewo (jako partnerem) i Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Grajewie zrealizują projekt skierowany do seniorów. W jego ramach zostanie utworzony Klub Seniora, w którym opiekę znajdzie 40 starszych osób z terenu MOPS Grajewo.

Planowane w nim są zajęcia mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego i zwiększenie aktywności osób starszych w życiu społecznym. Będą to działania z zakresu zdrowia (m.in. edukacja zdrowotna, spotkania z lekarzami), kultury (wyjścia do kina czy teatru) i edukacji (m.in. nauka obsługi komputera, korzystania z internetu), sportu (np. nordic walking, aerobik).

Planowane jest również utworzenie grup samopomocowych, porady prawne, porady psychologa. Wartość tego projektu wynosi 467 tys. zł, a dofinansowanie z RPOWP stanowi 411 tys. zł.

Projekt został zgłoszony na konkurs, zorganizowany w ramach Lokalnej Grupy Działania „Biebrzański Dar Natury”.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP, fot. Pixabay

 

facebook