Dodana: 26 kwiecień 2021 18:15

Zmodyfikowana: 18 maj 2021 10:00

XXX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego VI kadencji-Transmisja

W poniedziałek (26.04) o godz. 13 rozpocznie się XXX sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego. Obrady odbędą się w formule online. Sesję będzie można oglądać na portalu www.wrotapodlasia.pl oraz na kanale urzędu marszałkowskiego w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCF9xacLxU4UhPgNdkGSeddg/

Bogusław Dębski, przewodniczący Sejmiku. W tle flaga Województwa Podlaskiego, Polski i UE

Transmisja online

 

 

 

Skan dokumentu z porządkiem obrad

Skan dokumentu z porządkiem obrad

Skan dokumentu z porządkiem obrad

 

 

 

Porządek obrad: 

Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Sejmiku Województwa Podlaskiego, która odbędzie się dnia 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) w trybie zdalnym.

Początek obrad o godz. 13.00

Proponowany porządek obrad :  

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji sejmiku.
 4. Przyjęcie protokołu z XXIX (Nadzwyczajnej) sesji sejmiku.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041./Druk Nr 454/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. /Druk Nr 455/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zabezpieczenia środków w budżecie Województwa Podlaskiego na 2022 rok na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu . /Druk Nr 450/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kulesze Kościelne. /Druk Nr 446/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Puńsk. /Druk Nr 447/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sejny. /Druk Nr 448/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bielskiemu./Druk Nr 449/.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dobrzyniewo Duże./Druk Nr 466/.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rudka. /Druk Nr 451/.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rajgród/. /Druk Nr 452/.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sejneńskiemu./Druk Nr 453/.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Giby. /Druk Nr 456/.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża. /Druk Nr 457/.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Łomża. /Druk Nr 458/.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kolno. /Druk Nr 459/.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łomżyńskiemu./Druk Nr 460/.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu./Druk Nr 461/.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Wysokie Mazowieckie./Druk Nr 462/.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu./Druk Nr 463/.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krasnopol. /Druk Nr 464/.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Szypliszki. /Druk Nr 465/.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Trzcianne. /Druk Nr 470/.
 27. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej gminom z terenu województwa podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo – gaśniczego i umundurowania   z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych./Druk Nr 467/.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków  i zasad korzystania z tych przystanków./Druk Nr 444/.
 29. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na terenie województwa podlaskiego./Druk Nr 442/.
 30. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podlaskiego realizowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych i przeznaczenia na nie środków w 2021 roku./Druk Nr 440/.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży./Druk Nr 443/.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych wymogów dotyczących opracowania Raportu o stanie województwa./Druk Nr 439/.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 468/.
 34. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego za lata 2017 – 2019./Druk Nr 441/.
 35. Informacja Dyrektora Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku imienia Stanisława Moniuszki na temat funkcjonowania Opery i Filharmonii Podlaskiej Europejskiego Centrum Sztuki w Białymstoku im. Stanisława Moniuszki./Druk Nr 471/.
 36. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 26 marca 2021 r. do 7 kwietnia 2021 r. i od 8 kwietnia 2021./Druk Nr 438/.
 37. Informacja o działalności Samorządowego Kolegium Odwoławczego za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.:

- w Białymstoku /Druk Nr 436/,

- w Łomży /Druk Nr 435/,

- w Suwałkach /Druk Nr 437/.

 1. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 26 marca 2021 roku.
 2. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego./Druk Nr 469/.
 3. Wolne wnioski, informacje.
 4. Zamknięcie sesji.

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj.  

fot.: Kamil Timoszuk 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook