Dodana: 29 marzec 2021 15:01

Zmodyfikowana: 30 marzec 2021 09:05

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego - 29.03 - transmisja

XXVIII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego odbędzie się w poniedziałek (29.03) w trybie zdalnym. Początek obrad o godz. 13.00.

Budynek Urzędu Marszałkowskiego

Transmisja online: 

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXVI (Nadzwyczajnej) sesji Sejmiku i XXVII sesji Sejmiku.
 4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041. /Druk Nr 404/.
 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok. /Druk Nr 405/.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Lipsk. /Druk Nr 412/.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Supraśl. /Druk Nr 417/.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siemiatyckiemu. /Druk Nr 420/.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sidra. /Druk Nr 421/.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ciechanowiec. /Druk  Nr 422/.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabne. /Druk  Nr 423/.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jedwabne. /Druk  Nr 424/.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jaświły. /Druk  Nr 425/.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Jeleniewo. /Druk  Nr 426/.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Drohiczyn. /Druk  Nr 427/.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Goniądz. /Druk  Nr 428/.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Hajnowskiemu. /Druk  Nr 429/.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Augustowskiemu. /Druk Nr 430/.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Monieckiemu. /Druk Nr 431/.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Dziadkowice. /Druk Nr 432/.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bielsk Podlaski. /Druk Nr 433/.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Raczki. /Druk Nr 434/.
 23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczone pod uprawy maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2021 roku. /Druk Nr 397/.
 24. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt łownych (dzików) na terenie miasta Białegostoku na wniosek Prezydenta Miasta. /Druk Nr 413/.
 25. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej. /Druk Nr 398/.
 26. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Polityki Społecznej Województwa Podlaskiego do roku 2030”./Druk Nr 406/.
 27. Rozpatrzenie informacji dotyczącej Raportu z realizacji „Programu przeciwdziałania narkomanii w województwie podlaskim na lata 2019 – 2021 w 2020 roku”. /Druk Nr 407/.
 28. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad i trybu przyznawania oraz pozbawiania nagród sportowych osobom fizycznym za osiągnięte wyniki sportowe w sportach olimpijskich. /Druk Nr 399/.
 29. Rozpatrzenie informacji w sprawie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i jednostkach oświatowych prowadzonych przez województwo podlaskie. /Druk Nr 400/.
 30. Rozpatrzenie sprawozdania za rok 2020 z realizacji uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego Nr XXVII/337/13 z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami w tym zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. /Druk Nr 408/.
 31. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Suwałkach. /Druk Nr 409/.
 32. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ośrodkowi Rehabilitacji w Suwałkach. /Druk Nr 410/.
 33. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru przedstawicieli do składu rad społecznych działających w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Podlaskie. /Druk Nr 414/.      
 34. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru   przedstawicieli do składów rad społecznych działających w Szpitalu im. dr.   Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Specjalistycznym Psychiatrycznym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Suwałkach oraz Samodzielnym   Publicznym Zespole Opieki Paliatywnej im. Jana Pawła II w Suwałkach. /Druk Nr 419/. 
 35. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Województwa Podlaskiego do stowarzyszenia Związek Samorządów Polskich./Druk Nr 411/.
 36. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXVI/293/01 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg wojewódzkich na terenie województwa podlaskiego. /Druk Nr 418/.
 37. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków. /Druk Nr 415/.
 38. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 402/.
 39. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 18 lutego 2021 r. do 3 marca 2021 r. i od 4 marca 2021. /Druk Nr 396/.
 40. Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za IV kwartał 2020 r. /Druk Nr 403/.
 41. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 22 lutego 2021 roku.
 42. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego. /Druk Nr 416/.
 43. Wolne wnioski, informacje.
 44. Zamknięcie sesji. 


Projekty uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego.
Skan porządku obraz z pieczęcią przewodniczącego Sejmiku

Skan porządku obraz z pieczęcią przewodniczącego Sejmiku

 Skan porządku obraz z pieczęcią przewodniczącego Sejmiku

fot.: Paulina Dulewicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook