Dodana: 22 luty 2021 15:47

Zmodyfikowana: 29 marzec 2021 12:50

XXVII sesja Sejmiku Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego Bogusław Dębski informuje, iż najbliższa sesja odbędzie się w poniedziałek (22.02) na widowni Dużej Sceny Opery i Filharmonii Podlaskiej.

Duża scena OiFP. W tle dwa telebimy. Na pierwszym planie rzędy krzeseł.

Początek obrad o godz. 13.00.

Transmisja online:

Skan dokumentu z zaproszeniem na sesję i porządkiem obrad.

Skan dokumentu z zaproszeniem na sesję i porządkiem obrad.

Skan dokumentu z zaproszeniem na sesję i porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z XXIV i XXV (Nadzwyczajnej)  sesji Sejmiku.

4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041.

5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie województwa na 2021 rok.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Gródek.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Nowinka.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Tykocin na budowę ścieżki dydaktycznej nad rzeką Narew w Tykocinie.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wysokomazowieckiemu.

10. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej na wsparcie rozwoju edukacji i czytelnictwa poprzez udostepnienie księgozbioru:

- Miastu Augustów,

- Miastu Bielsk Podlaski,

- Miastu Grajewo,

- Miastu Hajnówka,

- Powiatowi Sejneńskiemu,

- Miastu Siemiatycze,

- Miastu Sokółka,

- Miastu Wysokie Mazowieckie,

- Gminie Miasto Zambrów.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie kolejnej umowy najmu nieruchomości położonych w obrębach: Rajgród, Izbiszcze, Rudnia, Łuka i Rybaki na okres 3 lat.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązkowego przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Choroszczy przy ul. Sienkiewicza 44 ze Wspólnotą Mieszkaniowa przy ul. Sienkiewicza 44 w Choroszczy.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania podziału Województwa Podlaskiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii o których mowa w art. 26 a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Marszałka Województwa Podlaskiego  dotyczącej sposobu rozpatrzenia uwag Skarżących do projektu uchwały Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie dokonania podziału województwa podlaskiego na obwody łowieckie.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

20. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Łomży.

21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wskazania kandydatów do Rady Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Białymstoku.

22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Województwo Podlaskie oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

23. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie osobowym komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego.

24. Sprawozdanie z działalności poszczególnych komisji Sejmiku Województwa Podlaskiego w 2020 roku.

25. Informacja Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego w okresie od 17 grudnia 2020 r. do 5 stycznia 2021 r. i od 7 stycznia 2021 do dnia 3 lutego 2021.

26. Informacja o złożonych interpelacjach i udzielonych odpowiedziach w okresie od 21  grudnia  2020 r.

27. Informacja o działalności Przewodniczących Sejmiku Województwa Podlaskiego.

28. Wolne wnioski, informacje.

29. Zamknięcie sesji.

 

Link do projektów uchwał znajduje się tutaj.

 

oprac. Marcin Nawrocki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook