Dodana: 30 marzec 2021 09:52

Zmodyfikowana: 30 marzec 2021 09:52

Sejmik województwa: lokalne projekty wsparte kwotą niemal 8 mln zł

17 samorządów terytorialnych otrzyma pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów – zdecydowali radni podczas XXVIII sesji Sejmiku Województwa Podlaskiego. Poniedziałkowe (29.03) obrady miały formułę online.

Infografika z informacją o wsparciu w kwocie 7 825 000 zł.

Dotacje dla samorządów będą realizowane w ramach tzw. Funduszu Wsparcia Gmin i Powiatów, specjalnej rezerwy budżetowej o puli 13 mln zł. Rezerwa o takim charakterze została umieszczona przez obecny zarząd województwa w uchwale budżetowej na ten rok.

- Samorządy naszego województwa wielokrotnie zgłaszały potrzebę stworzenia takiego Funduszu. Duża liczba uchwał dotyczących udzielenia pomocy w jego ramach, dobitnie obrazuje ten fakt – mówił naszemu portalowi marszałek Artur Kosicki. - Cieszę się, że dzięki stworzonemu Funduszowi zostanie zrealizowanych wiele ważnych dla lokalnych społeczności projektów.

Łącznie samorządy otrzymają 7 825 000 zł na realizację lokalnych przedsięwzięć. Kwoty dotacji wyniosą od 30 tys. zł do 1,7 mln zł.

Najwyższe dotacje wspomogą inwestycje drogowe w powiatach: augustowskim i hajnowskim. Z dotacji 1,7 mln zł Powiat Augustowski zrealizuje przebudowę dróg powiatowych: nr 119B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odc. Ateny-Bryzgiel oraz 1201B od drogi nr 1150B Bryzgiel-Macharce na odcinku Płociczno-Bryzgiel.
Infografika o wsparciu w kwocie 1 700 000.

Powiat Hajnowski przeprowadzi remonty kilku dróg powiatowych o łącznej długości niemal 7 km. To drogi: Chrabostówka-Łosinka we wsi Grodzisko, Łosinka-Trywieża, Kuraszewo-Kamień oraz w miejscowości Puciska. Na ten cel radni przekazali 1,2 mln zł.
Infografika o wsparciu kwota 1 200 000.

Pozostałe projekty dotyczą realizacji działań o różnym charakterze. Posłużą m.in.: zakupowi sprzętu rehabilitacyjnego (Gmina Lipsk), utworzeniu Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce (Gmina Supraśl), modernizacji internatu (Powiat Siemiatycki) czy remontowi hali sportowej (Miasto Bielsk Podlaski). Szczegóły dotacji poniżej.

W dalszej części obrad radni zgodnie, 28 głosami, bez głosów przeciw i wstrzymujących się, przyjęli uchwałę w sprawie określenia miejsca, warunków, czasu i sposobu ograniczenia populacji zwierząt łownych (dzików) na terenie miasta Białegostoku. 

Po przerwie sejmik debatował na tematy społeczne. Z głosami uznania radnych spotkał się „Wieloletni Program Rozwoju Ekonomii Społecznej w województwie podlaskim do roku 2027. Ekonomia Solidarności Społecznej”, przygotowany przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej. To dokument strategiczny, który diagnozuje problemy oraz wyznacza podstawowe kierunki działań w województwie podlaskim, mające na celu rozwój i upowszechnianie ekonomii społecznej.

- Dziś mamy inne wyzwania, „popandemiczne”, będziemy musieli zmierzyć się z wieloma zadaniami, na które musimy reagować, np. co się zdarzy z naszą młodzieżą, która wróci do szkół po pandemii. Będziemy musieli "wrzucić wszystkie ręce na pokład", by przeciwdziałać temu wszystkiemu - tak o wyzwaniach polityki społecznej mówił Stanisław Derehajło, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego.

Dokument określany przez radnych jako: „konkretny i wartościowy”, został przez nich przyjęty jednogłośnie. Podobnie jak w przypadku uchwały dotyczącej Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród sportowych za wybitne osiągnięcia sportowe. Otrzymają je osoby odnoszące sukcesy w zawodach o randze ogólnopolskiej , europejskiej i światowej. Sportowcy mogą być uhonorowani nagrodami finansowymi w wysokości od 1 tys. zł do 2200 zł.

Długo dyskutowana była kwestia przystąpienia Województwa Podlaskiego do Związku Samorządów Polskich.

- Dzięki przystąpieniu do tego gremium, będziemy mieli większy wpływ na inicjowanie i opiniowanie projektów aktów prawnych i to jest ten cel, który przyświeca przystąpieniu do Związku - argumentował marszałek Artur Kosicki.

Ostatecznie radni przyjęli uchwałę w tej sprawie z autopoprawką mówiącą o raporcie z działań w ramach tego zrzeszenia przedstawianym sejmikowi raz do roku.

Radni podczas XXVIII sesji sejmiku przyjęli Informację Marszałka o bieżącej pracy Zarządu Województwa Podlaskiego, Informację Zarządu Województwa Podlaskiego o wykonaniu uchwał Sejmiku Województwa Podlaskiego za ostatni kwartał 2020 r. oraz sprawozdania z działalności przewodniczących sejmiku. Joanna Sarosiek, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, przedstawiła zebranym informacje dotyczące udziału województwa podlaskiego w Krajowym Planie Odbudowy. 

Radni podjęli też kwestię okazania wsparcia Polakom mieszkającym na Białorusi. Marszałek Kosicki wyraził aprobatę dla inicjatywy, przypominając, że Województwo Podlaskie wsparło już dwa koncerty organizowane właśnie jako wyraz wsparcia dla mieszkających tam rodaków. 

Na zakończenie radni podzielili się uwagami na temat zdalnej formuły obrad, która, jak podkreślali: "zaoszczędziła im stresu" w dobie pandemii. Przewodniczący Bogusław Dębski zaznaczył, że planowany jest zakup systemu do zdalnego głosowania. 

tekst: Małgorzata Sawicka

red.: Anna Augustynowicz

***

Dotacje przyznane samorządom województwa podlaskiego w ramach Funduszu Wsparcia Powiatów i Gmin:

1. Gmina Lipsk – 55 tys. zł pozwoli na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do gabinetu fizjoterapii i na remont schodów w miejscowym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
2. Gmina Supraśl – 500 tys. zł wesprze roboty budowlane związane z utworzeniem Miejsca Pamięci Narodowej w Grabówce.
3. Powiat Siemiatycki – 600 tys. zł pozwoli na modernizację internatu przy Zespole Szkół Technicznych im. Wł. St. Reymonta w Czartajewie.
4. Gmina Sidra – 200 tys. zł wesprze przebudowę drogi gminnej nr 103606B Jacowlany-Racewo-Poganica na terenie Gminy Sidra w Powiecie Sokólskim.
5. Gmina Ciechanowiec – 600 tys. zł dotacji pozwoli na budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Uszyńskiej w Ciechanowcu oraz przy drodze powiatowej nr 2096B w miejscowości Dziadkowice-Dady. Ponadto na terenie całej gminy zostanie wymienione oświetlenie na ledowe.
6. Gmina Jedwabne – 50 tys. zł pozwoli wykonać miejski monitoring.
7. Gmina Jedwabne – 450 tys. zł zostanie przeznaczone na remont drogi dojazdowej do gminnej oczyszczalni ścieków od ul. Wojska Polskiego do działek o numerach ewidencyjnych: 1287 i 1323.
8. Gmina Jaświły – 160 tys. zł pozwoli Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Jaświłach na zakup nowych samochodów.
9. Gmina Jeleniewo – 400 tys. zł pozwoli na budowę drogi gminnej nr 101791B Malesowizna (Turtul)-droga do Suwalskiego Parku Krajobrazowego.
10. Miasto Drohiczyn – 300 tys. zł to kwota, dzięki której samorząd przebuduje odcinek drogi gminnej nr 109561 B (ul. Nieznanego Żołnierz) w Drohiczynie.
11. Miasto Goniądz – 30 tys. zł zostanie wykorzystane na utwardzenie drogi dojazdowej do przeprawy promowej Wroceń.
12. Powiat Hajnowski – 1,2 mln zł dofinansowanie remontu dróg powiatowych położonych na terenie powiatu. To drogi:
• DP 1628B Chrabostówka-Łosinka (2 km),
• DP 1625B we wsi Grodzisko (0,8 km),
• DP 1619B Łosinka-Trywieża (1,4 km),
• DP 1620B Kuraszewo-Kamień (2,0 km)
• DP 1623B w miejscowości Puciska (0,520 km).
13. Powiat Augustowski – 1,7 mln zł. W tym przypadku pieniądze zostaną przeznaczone na inwestycje drogowe. Dotacja pozwoli na przebudowę odcinków dróg powiatowych nr 119B Nowinka-Monkinie-Bryzgiel na odc. Ateny-Bryzgiel oraz 1201B od drogi nr 1150B - Bryzgiel-Macharce na odcinku Płocziczno-Bryzgiel.
14. Powiat Moniecki – 700 tys. zł na przebudowę z rozbudową drogi powiatowej nr 2361B w Mońkach oraz drogi powiatowej nr 1404B Mońki-Ciesze-Przytulanka-Kalinówka Kościelna-Wojtówce-Jasionóweczka-droga woj. nr 671 na odcinku o łącznej długości 8765,3.
15. Gmina Dziadkowice – 230 tys. zł dotacji ma być przeznaczone na wymianę posadzki w sali ćwiczeń sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dziadkowicach.
16. Miasto Bielsk Podlaski – 400 tys. zł dotacji pozwoli na doposażenie i remont hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego im. Jarosława Kostycewicza w Bielsku Podlaskim.
17. Gmina Raczki – 250 tys. zł dotacji posłuży zakupowi podnośnika dla osób niepełnosprawnych w ramach inwestycji mającej na celu utworzenie sali widowiskowo-koncertowej przy strażnicy miejscowej OSP.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook