Dodana: 20 maj 2021 15:09

Zmodyfikowana: 20 maj 2021 20:44

Podlascy seniorzy coraz lepiej radzą sobie online

Podczas pandemii podlascy seniorzy aktywnie działali w swoich radach. Jakie odnieśli sukcesy i na jakie przeszkody napotkali - to było tematem IV Forum Rad Seniorów Województwa Podlaskiego, które odbyło się w środę (19.05), w formule online.

Laptop stojący na biurku i na ekranie widoczna informacja o Forum Rad Seniorów online

Najwięcej trudności w trakcie pandemii dotyczyło komunikacji online. Ale seniorzy pokonali te problemy, nauczyli się nawet prowadzenia mediów społecznościowych.  

Tworzyli łąki kwietne

Podczas forum wspominali również o problemach ze zdobywaniem funduszy na działania i szkolenia, podejmowane przez rady w mniejszych miejscowościach.

Rady chwaliły się także swoimi sukcesami.

- Seniorzy spotykali się w małych grupach, online, a także telefonicznie. Pomagali starszym sąsiadom i osobom z niepełnosprawnościami w robieniu zakupów. A na przykład augustowscy seniorzy mieli swój udział przy tworzeniu łąki kwietnej – podkreśliła Jolanta Wołągiewicz, przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa.

W wielu miejscach w regionie powstały centra aktywności, np. w  Augustowie w ramach takiego przedsięwzięcia zaplanowano szkolenia, kursy komputerowe czy zajęcia sportowe.

Pomysł powołania białostockiej rady

Uczestnicy forum poinformowali również o trwających konsultacjach społecznych w sprawie powołania Białostockiej Rady Seniorów, w jakich mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 60 lat.

IV Forum Rad Seniorów zorganizowane zostało przez Ośrodek Wspierania Podlaskich Rad Seniorów i Radę Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Następne planowane jest na koniec czerwca tego roku.

Na terenie Podlaskiego istnieje 16 rad seniorów – 8 gminnych, 7 miejskich i jedna - Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego – o zasięgu wojewódzkim. Łącznie – 165 osób, które społecznie działają na rzecz mieszkańców regionu powyżej 60. roku życia.

oprac.: Paulina Tołcz

red.: Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook