Dodana: 8 lipiec 2019 13:08

Zmodyfikowana: 8 lipiec 2019 13:08

Uwaga przedsiębiorcy gospodarujący odpadami!

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku przypomina, iż 5 września 2019 r. upływa termin na złożenie kompletnego wniosku o zmianę posiadanych decyzji w zakresie gospodarki odpadami, które uwzględniają zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Ilustracja do artykułu environmental-protection-326923_960_720.jpg

Za kompletny wniosek uważa się wniosek sporządzony zgodnie z wymogami art. 14 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592).

W przypadku przedłożenia wniosku nie spełniającego wymagań, o których mowa w ww. ustawie w terminie do 5 września br., zezwolenie na zbieranie odpadów, zezwolenie na przetwarzanie odpadów, zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów albo pozwolenie na wytwarzanie odpadów, w zakresie określenia wymagań dotyczących zbierania lub przetwarzania odpadów, WYGASA !!!

Stąd też zaleca się, aby przedsiębiorcy w jak najszybszym terminie przedkładali wnioski o dostosowanie posiadanych pozwoleń/zezwoleń do nowych wymogów prawa,
aby umożliwić organowi sprawdzenie kompletności wniosku przed upływem 5 września br.  

 

fot.pixabay

 

facebook