Dodana: 24 maj 2021 12:09

Zmodyfikowana: 11 czerwiec 2021 14:07

Zapisz się na konferencję otwierającą konsultacje nowego Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego

Konsultacje Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS) potrwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. Uwagi będzie można przesłać także za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony wraz z programem na stronie od 2 czerwca.

Zarys granicy Polski na pomarańczowym tle

FERS to program mający na celu usprawnienie funkcjonowania różnych obszarów społecznych, w tym m.in. poprawę sytuacji osób na rynku pracy, zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, zapewnienie opieki nad dziećmi, podnoszenie jakości edukacji i rozwoju kompetencji, integracji społecznej, rozwój usług społecznych i ekonomii społecznej oraz ochrony zdrowia.

Już dzisiaj można zarejestrować swój udział w wydarzeniu wypełniając formularz dostępny na stronie konsultacje społeczne programu, jak również zapoznać się z agendą spotkania.  

W konsultacjach oraz w konferencji online, otwierającej konsultacje, mogą wziąć udział wszystkie zainteresowane osoby, instytucje, partnerzy społeczni, organizacje, przedsiębiorcy i inni.

Rejestracja do udziału w niej będzie trwać do 2 czerwca bądź wyczerpania miejsc. Osoby zarejestrowane będą mogły w spotkaniu aktywnie uczestniczyć i zgłaszać uwagi. Osoby niezarejestrowane obejrzą transmisję wydarzenia na kanale YouTube, ale dla nich opcja zadawania pytań/zgłaszania uwag będzie wyłączona. 

Konferencja będzie również tłumaczona na język migowy.

Konsultacje FERS potrwają od 2 czerwca do 9 lipca 2021 r. Uwagi do programu będzie można przesłać także za pośrednictwem formularza, który zostanie udostępniony wraz z programem na stronie od 2 czerwca.

Wszystkie informacje związane z konferencją i konsultacjami społecznymi są dostępne na stronie programu.

 

źródło: serwis Programu Wiedza, Edukacja, Rozwój
oprac.: Edyta Chodakowska-Kieżel
red.: Barbara Likowska-Matys

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook