Dodana: 14 czerwiec 2019 09:01

Zmodyfikowana: 14 czerwiec 2019 09:01

Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów 4. otwartego naboru wniosków

Szkolenia odbędą się w dniach 26 -27 czerwca 2019 r. w Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach Sp. z o.o., ul. Innowacyjna 1.

Ilustracja do artykułu 0x0 (1).jpg

Szkolenie w dniu 26 czerwca skierowane będzie do potencjalnych beneficjentów chcących aplikować w priorytetach 1, 2, 3. W trakcie szkolenia uczestnikom zostaną przekazane informacje na temat ogólnych wymagań dla 4. naboru wniosków, kwalifikowalności wydatków oraz wskazówki jak wypełnić formularz aplikacyjny. Przewidziana jest również sesja na zadawanie pytań dotyczących naboru. Możliwe będą również konsultacje indywidualne (po wcześniejszym zarejestrowaniu). Szkolenie będzie prowadzone w językach narodowych Programu (litewskim/polskim).

 

Szkolenie w dniu 27 czerwca dedykowane będzie do potencjalnym beneficjentom planującym aplikowanie tylko w ramach priorytetu 2 (Promowanie zrównoważonego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wspieranie mobilności pracowników). Uczestnicy szkolenia będą mogli wziąć udział w panelu kreatywności, sesji wymiany doświadczeń z innych programów Interreg oraz prezentacji najczęściej występujących błędów we wnioskach aplikacyjnych składanych w ramach priorytetu 2. Możliwe będą również indywidualne konsultacje po wcześniejszym zarejestrowaniu. Szkolenie w dniu 27 czerwca będzie prowadzone w języku angielskim.

 

Uczestnicy muszą zarejestrować się osobno na każde wydarzenie za pomocą elektronicznego systemu rejestracji do 21 czerwca 2019 roku. Rejestracja tutaj (link do strony).

Agenda szkolenia w załączeniu

 

 

Pliki do pobrania

facebook