Dodana: 6 luty 2020 14:13

Zmodyfikowana: 6 luty 2020 14:13

„Źródła i metody badań historii kobiet” tematem spotkania Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet

Już w najbliższy weekend (07-08.02) odbędzie się III Spotkanie Członków Zespołu i Współpracowników Ośrodka Badań Historii Kobiet Instytutu Studiów Kobiecych. Tym razem obrady prowadzone będą na temat „Źródła i metody badań historii kobiet”.

Ilustracja do artykułu Otwarcie wystawy Podwójnie wolne (8).jpg

Spotkanie potrwa dwa dni i odbędzie się w budynku Wydziału Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB (s. 121).

7 lutego 2020 r., piątek
godz. 9.00, I cz. obrad

 • prof. dr hab. Ewa Maj, O pożytkach z (auto) biografizmu w badaniach prasy dla kobiet w Polsce 1918-1939;
 • prof. dr hab. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Prasa jako źródło do badań działalności kobiet. Wybrane przykłady dziennikarek emigracyjnych;
 • dr Anna Szwed-Walczak, Wywiad prasowy w polskiej prasie dla kobiet (w latach 1989-1992) jako źródło wiedzy o życiu kobiet w czasie transformacji ustrojowej;
 • dr Łukasz Jędrzejski, Źródłowe badanie Polskiej Kroniki Filmowej (1944-1994). Przypadek Redaktor Naczelnej Heleny Lemańskiej;
 • dr Urszula Ćwik, mgr Justyna Zajko-Czochańska, Listy czytelniczek do „Kobiety i Życia” i „Przyjaciółki” jako źródło badań codziennego życia kobiet w PRL;
 • prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, „Zwierciadło” – jako materiał do badań działalności LKP.

godz. 16.00, II cz. obrad

 • dr hab. prof. USz Agnieszka Szudarek, Przydatność akt pruskiej administracji państwowej i samorządowej w badaniach nad organizacjami kobiecymi w miastach zaboru pruskiego na przełomie XIX i XX wieku;
 • dr hab. prof. UJK Lidia Michalska-Bracha, Lwowskie źródła do historii kobiet – potencjał badawczy dokumentacji Zjednoczenia Polskich Chrześcijańskich Towarzystw Kobiecych (1913-1939);
 • mgr Katarzyna Świetlik, Lwowska spuścizna Zofii Romanowiczówny (1842-1936);
 • mgr Paweł Woś, Kulturowa działalność Marii Wysłouchowej w Galicji na przełomie XIX i XX wieku.

8 lutego 2020 r. , sobota
godz. 9.00, obrady

 • dr hab. profUwB Robert Suski, Amazonki w Historia adversuspaganosOrozjusza. Dzieje recepcji i reinterpretacji mitu;
 • mgr Magdalena Gąssowska, Kobieca asceza w niemieckim pietyzmie na przełomie XVII-XVIII wieku. Listy Wiary jako źródło do badania dziejów religijności kobiet;
 • prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Analiza prawa jako metoda poznawcza sytuacji kobiety w ZSRR;
 • dr Maria Bauchrowicz-Tocka, Dokument osobisty – wspomnienia, listy działaczek LK;
 • dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Archiwa służb specjalnych, a historia kobiet - problemy, metody badawcze;
 • mgr Agnieszka Drozdowska, „Nasza Praca” – biuletyn „wytycznych” do działań i praktyk LK.

Ośrodek Badań Historii Kobiet finansowany jest w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2019-2021.

facebook