Dodana: 13 styczeń 2021 10:29

Zmodyfikowana: 13 styczeń 2021 12:11

Z Politechniką Białostocką do Azji i Ameryki Południowej

Komisja Europejska przyznała Politechnice Białostockiej Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego na lata 2021-2027. Uczelnia otrzymała maksymalną punktację w ocenie Agencji Wykonawczej w Brukseli.

Grafika przedstawiająca napis Erasmus+ karta-eche oraz logo Politechniki Białostockiej

Karta Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education – ECHE) określa ogólne ramy jakości działań, jakie instytucja szkolnictwa wyższego może przeprowadzić w ramach programu Erasmus+. Uprawnia ona m.in. do ubiegania się o fundusze na wyjazdy stypendialne studentów i pracowników, udział w projektach edukacyjnych. Jej posiadanie jest warunkiem realizacji projektów finansowanych ze środków Programu Erasmus+.

Kartę przyznaje Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego w Brukseli. Wniosek Politechniki Białostockiej otrzymał maksymalną liczbę 100 punktów. 

- Najwyższa ocena świadczy o dobrym przygotowaniu naszej uczelni do realizacji działań o wymiarze międzynarodowym i gotowości do aktywnego uczestnictwa w tworzeniu Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego – mówi dr hab. inż. Dorota Krawczyk, prof. PB, prorektor ds. współpracy międzynarodowej Politechniki Białostockiej. 

Politechnika Białostocka realizuje w ramach programu Erasmus+ wyjazdy studentów i pracowników do krajów UE, a także do m.in. Ekwadoru, Wietnamu, Algierii, czy Rosji.

W 2020 roku uczelnia otrzymała ponad milion euro na przyjazdy zagranicznych studentów i nauczycieli oraz wyjazdy kadry PB.

 

Źródło: Politechnika Białostocka

Oprac. Marcin Nawrocki

facebook