Dodana: 29 styczeń 2020 15:41

Zmodyfikowana: 29 styczeń 2020 15:41

Wykładowcy z Politechniki Białostockiej będą kształcić chińskich inżynierów

Politechnika Białostocka (PB) wraz z Politechniką Krakowską(PK) i Tianjin Chengjian University (TCU) utworzyła Międzynarodowy Instytut Inżynierii z siedzibą w Tianjin. Jednostka będzie prowadzić studia licencjackie i magisterskie głównie dla studentów z Chin. Politechnika Białostocka zajmie się kształceniem na kierunkach budownictwo i inżynieria środowiska, natomiast Politechnika Krakowska - na architekturze oraz architekturze krajobrazu.

Ilustracja do artykułu Tianjin-Chengjian-University-TCU-2.JPG

Trójstronne porozumienie o utworzeniu Międzynarodowego Instytutu Inżynierii w strukturach Uniwersytetu Chengjian w Tianjin zostało zawarte już w maju 2017 roku. W Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Warszawie stosowną umowę ze strony PB podpisali: rektor prof. Lech Dzienis oraz prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB. W grudniu ubiegłego roku projekt zaakceptowało Ministerstwo Edukacji Chińskiej Republiki Ludowej. Zgodnie z wydaną decyzją Międzynarodowy Instytut Inżynierii w Tianjin zacznie kształcić pierwszych studentów jesienią tego roku.

 

Politechnika Białostocka aktywnie współpracuje z uczelniami w Chinach w ramach strategicznego programu rządu chińskiego Belt & Road. Efektem tej współpracy jest zawarcie szeregu międzyuczelnianych umów o podwójnym dyplomowaniu, wymiana osobowa w ramach programu Erasmus+, szkoły letnie i stypendia dla studentów polskich studiujących w Chinach, a także stypendia dla profesorów wizytujących. Od kilku już lat prowadzimy kursy języka chińskiego dla naszych studentów i pracowników, a od jesieni 2018 r. uruchomiliśmy Klasę Konfucjańską na Politechnice Białostockiej - podkreśla prorektor ds. współpracy międzynarodowej dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB.

 

 

 

Natomiast przedsięwzięcie, którego partnerami obok Politechniki Białostockiej są Politechnika Krakowska i uczelnia w Tianjin jest pod wieloma względami wyjątkowe. Uczelnie z Polski będą mieć realny i namacalny - w postaci podwójnego dyplomu - wpływ na kształcenie chińskich inżynierów. To ogromne wyzwanie, ale też wyróżnienie dla Politechniki Białostockiej. Strona chińska nie tylko doceniła nasze programy dydaktyczne, ale też zaprosiła naszych wykładowców do współtworzenia programu studiów - dodaje prof. Kosior-Kazberuk.

 

Międzynarodowy Instytut Inżynierii Uniwersytetu Chengjian będzie oferował zajęcia dla chińskich studentów pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: architektura oraz architektura krajobrazu (studia prowadzone przez PK i TCU), budownictwo oraz inżynieria środowiska (studia prowadzone przez PB i TCU). Polskie uczelnie będą obsługiwać jedną trzecią przedmiotów prowadzonych na nowo otwartych studiach. Programy studiów będą spełniały standardy jakości kształcenia obowiązujące w Polsce i w Chinach. TCU zadbał o wygodną i nowoczesną siedzibę Instytutu.

 

Po ukończeniu nauki, chińscy studenci otrzymają dyplom Tianjin Chengjian University oraz analogiczne dyplomy licencjata, inżyniera lub magistra Politechniki Białostockiej i Politechniki Krakowskiej. Szacuje się, że do 2028 roku (jest to data ważności pozwolenia wydanego przez chińskie Ministerstwo Edukacji) Międzynarodowy Instytut Inżynierii Uniwersytetu Chengjian opuści 1200 absolwentów - chińskich inżynierów, wykształconych w europejskim systemie edukacji wyższej.

 

 

Politechnika Białostocka współpracuje z Tianjin Chengjian University już od 2013 roku. Uczelnia ta powstała w 1978 roku. Znajduje się w mieście Tianjin, położonym 114 km na południowy wschód od Pekinu. Tianjin jest ważnym portem, silnym ośrodkiem przemysłowym i wydobycia ropy naftowej oraz największym chińskim producentem soli. W mieście działa kilkanaście szkół wyższych.

 

źródło: rzecznik Politechniki Białostockiej

 

facebook