Dodana: 11 wrzesień 2019 15:18

Zmodyfikowana: 11 wrzesień 2019 15:24

Umowy na dofinansowanie szkolnictwa zawodowego z RPOWP

Blisko 2 mln złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego zostaną przekazane na projekty związane ze szkolnictwem zawodowym. Umowy o dofinansowanie dwóch projektów podczas środowej konferencji prasowej (11 września br.) podpisał Artur Kosicki, Marszałek Województwa Podlaskiego wraz z Stanisławem Derehajło, Wicemarszałkiem Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu Umowy na szkoły zawodowe-14.jpg

W ramach dofinansowania zostaną zrealizowane dwa projekty: projekt Miasta Białystok - „Fachowcy z „piątki” na 5”, którego realizatorem będzie Szkoła Branżowa nr 5 w Białymstoku im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego oraz projekt Powiatu Monieckiego - „Kształcenia zawodowe młodzieży na sześć”, który zostanie zrealizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

Marszałek Województwa Podlaskiego Artur Kosicki w trakcie konferencji prasowej podkreślał  jak ważne jest szkolnictwo zawodowe.

- Szkolnictwo zawodowe pełni niezwykle istotną rolę na rynku pracy naszego województwa. Mamy świadomość, że środki przekazywane na ten cel do tej pory były niewystarczające, więc cieszymy się, że udzielone dofinansowanie  pomoże rozwijać  się szkołom o takim profilu - zaznaczył  marszałek Artur Kosicki.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni, że szkoły same piszą wnioski. Musimy pokazać dyrektorom innych placówek, że warto starać się o dofinansowania - dodał wicemarszałek Stanisław Derehajło.

Rozwój zawodowy uczniów Szkoły Branżowej nr 5 w Białymstoku

Celem głównym projektu jest rozwinięcie i podniesienie kompetencji zawodowych oraz zdobycie wiedzy praktycznej i doświadczenia zawodowego przez 126 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia nr 5
w Białymstoku, a także aktualizacja kompetencji zawodowych przez 8 nauczycieli w powiązaniu z wymogami lokalnych przedsiębiorstw.

Przewidziane są m.in. zajęcia wyrównawcze, koła zainteresowań, kursy zawodowe dla uczniów, doradztwo zawodowe, staże zawodowe dla uczniów, pomoc pedagogiczno-psychologiczna, szkolenia zawodowe i staże zawodowe dla nauczycieli zawodu, a także zakup nowego sprzętu i materiałów dydaktycznych.

- Dzięki dofinansowaniu powstaną m.in. klasy patronackie, które nie są dla nas nowością, ale w kształceniu zawodowym pełnią bardzo ważną rolę - powiedziała Izabela Popławska, dyrektor Szkoły Branżowej nr 5 w Białymstoku im. Gen. Ignacego Prądzyńskiego.

Prawie milion złotych dla Powiatu Monieckiego

Dzięki dofinansowaniu z RPOWP minimum 90% ze 150 uczniów Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach uzyska odpowiednie kwalifikacje, które zwiększą ich szansę na regionalnym rynku pracy. Projekt obejmie także podniesienie kompetencji 20 nauczycieli.

Inwestycja obejmie realizację 10 projektów edukacyjnych, kursy zawodowe oraz staże i praktyki dla uczniów i nauczycieli, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt, a nawet studia podyplomowe dla nauczycieli.

- Dzięki przekazanym środkom nasi uczniowie będą mogli praktykować w najlepszych hotelach i restauracjach, co pozwoli im znacznie podnieść swoje kwalifikacje - pokreślił Krzysztof Falkowski, dyrektor Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.

W środowym spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego uczestniczyli także przedstawiciele Powiatu Monieckiego - Błażej Buńkowski, starosta moniecki oraz Rafał Supiński, radny powiatu monieckiego, którzy wyrazili podziękowania za przekazane dotacje.

- Widzimy potrzebę inwestowania w młodzież, aby województwo czerpało korzyści z wykwalifikowanej kadry - zaznaczył starosta Błażej Buńkowski.

Projekt będzie realizowany od 1 września 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Całkowity koszt inwestycji to 1,94 mln złotych, natomiast dofinansowanie z RPOWP wynosi 1,84 mln złotych.

bm

facebook