Dodana: 14 lipiec 2017 08:53

Zmodyfikowana: 14 lipiec 2017 08:53

Ponad 4 tysiące 300 miejsc dla młodzieży przygotowano w białostockich szkołach ponadgimnazjalnych

Do szkół zakwalifikowało się blisko 3 tysiące 970 kandydatów. W placówkach pozostały jeszcze wolne miejsca. Zostaną one udostępnione w rekrutacji uzupełniającej.

Ilustracja do artykułu szkola.jpg

We wszystkich miejskich szkołach ponadgimnazjalnych przygotowano 4 306 miejsc w 151 oddziałach, w tym:

 • 2 207 miejsc w liceach ogólnokształcących (78 oddz.),
 • 1 693 miejsc w technikach (59 oddz.),
 • 406 miejsc w branżowych szkołach I stopnia (14 oddz.).

Do szkół ponadgimnazjalnych zakwalifikowało się 3 968 kandydatów spośród 4 397 chętnych, w tym:

 • do liceów ogólnokształcących – 2 126 kandydatów,
 • do techników dla młodzieży – 1 568 kandydatów,
 • do zasadniczych szkół zawodowych ­– 274 kandydatów.

Najczęściej wybierane licea ogólnokształcące w Białymstoku:

 • VI Liceum Ogólnokształcące – na 232 miejsca/398 kandydatów,
 • I Liceum Ogólnokształcące – na 232 miejsca/392 kandydaci,
 • II Liceum Ogólnokształcące – na 232 miejsca/347 kandydatów.

Najczęściej wybierane technika:

 • Technikum Zawodowe z Oddziałami Integracyjnymi w ZSTiO – na 127 miejsc/187 kandydatów,
 • Technikum Elektryczne w ZSE – na 290 miejsc/361 kandydatów,
 • Technikum Handlowo-Ekonomiczne w ZSH-E – na 174 miejsca/195 kandydatów.

Dziś (13 lipca) o godz. 10.00 placówki ogłosiły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Do piątku (14 lipca) do godz. 15.00 kandydaci zakwalifikowani potwierdzają wolę podjęcia nauki w danej szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa i zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Jeżeli nie jest to szkoła pierwszego wyboru, odbierają dokumenty i wraz z oryginałem świadectwa i zaświadczeniem zanoszą do właściwej szkoły.

– W poniedziałek, w południe, szkoły ponadgimnazjalne ogłaszają listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych oraz listę wolnych miejsc – mówi zastępca prezydenta Rafał Rudnicki.  Rekrutacja uzupełniająca będzie przebiegała bez wykorzystania systemu informatycznego. Kandydaci będą mogli złożyć wypełniony wniosek bezpośrednio w sekretariacie szkoły. Będę mieli na to czas do 20 lipca.

Formularze będą dostępne w każdej szkole ponadgimnazjalnej biorącej udział w rekrutacji uzupełniającej. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi 16 sierpnia. Następnie uczniowie będą mieli czas na dostarczenie dokumentów. Ostateczne wyniki rekrutacji uzupełniającej poznamy 18 sierpnia.

Pliki do pobrania

facebook