Dodana: 16 maj 2018 13:50

Zmodyfikowana: 16 maj 2018 13:50

Ponad 1,5 mln zł z Narodowego Centrum Nauki dla naukowców z UwB

Trzy kolejne granty, o łącznej wartości 1 517 860 zł, trafią do badaczy z Uniwersytetu w Białymstoku. Narodowe Centrum Nauki rozstrzygnęło właśnie kolejne konkursy - OPUS oraz PRELUDIUM.

Ilustracja do artykułu Kampus UwB_maly.jpg

Dr hab. Konrad Wojciech Talmont-Kamiński z Wydziału Historyczno-Socjologicznego w swoich badaniach będzie szukał  odpowiedzi na pytanie, co w ludzkim umyśle sprawia, że

rytuały są tak powszechne, jak to się dzieje, że ludzie spontanicznie zaczynają się zachowywać w sposób zrytualizowany. Pomocne do tego będą eksperymenty, w których wykorzystano specjalnie zaprojektowaną grę. Badania pomogą zrozumieć znaczenie lęku w zachowaniach rytualnych, a także relację między wierzeniami i praktykami religijnymi. Na swój projekt, zatytułowany „Nieprzejrzystość, rytualizacja, niepokój: Poznawcze podstawy rytuału” naukowiec otrzyma 587 300 zł.

„Plastyczność neuronalna myszy laboratoryjnych selekcjonowanych na zróżnicowane tempo metabolizmu podstawowego lub maksymalnego” – to tytuł projektu prof. Marka Konarzewskiego z Wydziału Biologiczno-Chemicznego UwB. Naukowiec poszukuje związków między budową histologiczną i neurofizjologią mózgu myszy, tempem uczenia się i wydatkami metabolicznymi. Badania nad ewolucją wielkości mózgu oraz zdolnościami poznawczymi zwierząt będą kontynuacją wcześniejszego projektu grantowego, także dofinansowanego przez NCN. Pilotowe pomiary pokazały, że tempo przetwarzania informacji było wyższe u zwierząt charakteryzujących się zwiększonymi wydatkami energetycznymi. A ponieważ ‘mądrzejsze’ myszy nie miały wcale większych mózgów, większe koszty energetyczne najprawdopodobniej wynikały z utrzymania bardziej złożonych struktur mózgowych. Dofinansowanie do tych badań wyniesie 725 960 zł.

Mgr Diana Małgorzata Bobrowska z Wydziału Biologiczno-Chemicznego chce natomiast dzięki swoim badaniom rozwiązać jeden z najważniejszych problemów związanych z wykorzystaniem organicznych paneli słonecznych. Choć to obiecująca technologia, ogniwa fotowoltaniczne mają stosunkowo niską wydajność. Badaczka z UwB chce zaprojektować organiczne ogniwo fotowoltaniczne o takiej konstrukcji, która pozwoli na uzyskanie bardzo dobrych parametrów fizykochemicznych i wysokiej wydajności. Zamierza zsyntetyzować i wykorzystać nowe materiały kopolimerowe. Z NCN dostanie na te badania 204 600 zł.

W obu konkursach OPUS i PRELUDIUM złożono łącznie 3122 wnioski, z czego do finansowania skierowano 669 projektów. Ich autorzy otrzymają łącznie niemal 400 mln zł. Więcej informacji TUTAJ.

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook