Dodana: 11 kwiecień 2018 08:15

Zmodyfikowana: 11 kwiecień 2018 08:15

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju dla Politechniki Białostockiej

Politechnika Białostocka otrzymała "Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju 2018" przyznawaną pod patronatem Prezes Urzędu patentowego RP dr Alicji Adamczak. Uczelnia otrzymała to ogólnopolskie wyróżnienie w kategorii "Innowacyjne rozwiązania przyszłości na uczelni" za realizację projektu GoSmart - Interreg Baltic Sea Region 2014-2020.

Ilustracja do artykułu Prof. Wiesław Urban kierownik projektu.JPG

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju przyznawana jest najbardziej innowacyjnym projektom realizowanym w ramach programów unijnych i krajowych przez placówki naukowe, instytucje i firmy zajmujące się działalnością badawczo-rozwojową. Nagradzane przedsięwzięcia, rozwiązania czy inwestycje prowadzić powinny do zrównoważonego, inteligentnego rozwoju kraju. Wśród laureatów poprzednich edycji byli m.in. Minister Rozwoju i Finansów Mateusz Morawiecki (w kategorii "Człowiek Roku") i PGNiG Obrót Detaliczny za efektywne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych. W kategorii "Innowacyjna firma" statuetkę odebrały Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA oraz Transition Technologies SA, a w kategorii: "Szkolnictwo wyższe i nauka" - Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Projekt GoSmart, którego liderem jest Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej, łączy badania naukowe z praktycznymi wdrożeniami. Jego celem jest zbudowanie trwałej sieci współpracy, która będzie wsparciem umiędzynarodowienia i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw z państw bałtyckich. Sieć obejmie instytucje ze sfery biznesu, administracji i nauki z siedmiu krajów regionu Morza Bałtyckiego: Polski, Finlandii, Danii, Niemiec, Estonii, Litwy i Łotwy.

Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej jest jedyną instytucją naukową w projekcie GoSmart. Wspierają go tacy partnerzy jak: Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, a także region Vidzeme z Łotwy, miasto Valga z Estonii, Litewskie Centrum Innowacji z Wilna, Kouvola Innovation Ltd. z Finlandii, Hamburg Institute of International Economics z Niemiec oraz Business Aabenraa z Danii.
Działania zaplanowane w projekcie rozpisano na trzy lata, do końca 2020 r. Wartość projektu to 1,76 mln euro, z czego 1,38 mln euro to dofinansowanie z Programu Interreg Regionu Morza Bałtyckiego.
Więcej informacji.
 
Gala wręczenia Certyfikatów  Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2018 odbędzie się 19 października 2018 r. w czasie trwania Międzynarodowego Forum Inteligentnego Rozwoju 3.0 w Uniejowie.

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook