Dodana: 9 styczeń 2020 13:03

Zmodyfikowana: 9 styczeń 2020 13:13

Podniesienie kompetencji cyfrowych

Departament Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przystępuje do opracowania projektu p.n. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli Województwa Podlaskiego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 2014-2020.

Ilustracja do artykułu Programowanie.jpg

W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla nauczycieli z zakresu wykorzystania narzędzi TIK w codziennej pracy z uczniem oraz z zakresu nauczania robotyki i programowania. Ponadto, projekt zakłada zajęcia dodatkowe dla dzieci z informatyki i robotyki, a także zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji wymienionych zadań.

Podmioty (szkoły podstawowe) zainteresowane włączeniem się we współpracę przy opracowaniu i późniejszej realizacji projektu zapraszamy do przesłania wypełnionego zgłoszenia (załącznik).

Zgłoszenia należy przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Departament Społeczeństwa Informacyjnego ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok do dnia: 14.01.2020r. (liczy się data wpływu). Ze względu na budżet liczba partnerów (szkół)  jest ograniczona.

Źródło: Departament Społeczewństwa Informacyjnego / oprac. mn

Fot. Pixabay.com

Pliki do pobrania

facebook