Dodana: 18 luty 2020 08:58

Zmodyfikowana: 18 luty 2020 08:58

Otwarty konkurs ofert w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania

Zarząd Województwa Podlaskiego na czwartkowym (30.01) posiedzeniu podjął uchwałę nr 100/1603/2020 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 r. zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

Ilustracja do artykułu book-610189_1920.jpg

Rodzaje zadań:

  1. wspieranie działań służących rozwijaniu samodzielności, przedsiębiorczości, kreatywności
    i innowacyjności uczniów;
  2. wspieranie działań służących rozwijaniu kompetencji matematycznych uczniów;
  3. realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów oraz propagowanie bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zasobów dostępnych w sieci;
  4. realizacja działań w zakresie kształcenia zawodowego opartego na ścisłej współpracy z pracodawcami, w tym doradztwo zawodowe;
  5. wspieranie inicjatyw o charakterze edukacyjnym obejmujących realizację działań związanych z kształtowaniem postaw i wychowaniem do wartości.

Szczegóły konkursu oraz pliki do pobrania można znaleźć w zakładce "Otwarte konkursy ofert" - link do strony.

facebook