Dodana: 18 czerwiec 2020 15:27

Zmodyfikowana: 18 czerwiec 2020 15:27

Marszałek pogratulował Rektor Politechniki Białostockiej

Marszałek Artur Kosicki pogratulował prof. Marcie Kosior-Kazberuk wyboru na stanowisko Rektora Politechniki Białostockiej (PB). Podczas czwartkowego (18.06) spotkania w urzędzie marszałkowskim życzył, by największa uczelnia techniczna w Polsce północno – wschodniej kontynuowała drogę dynamicznego rozwoju i w dalszym ciągu przynosiła dumę województwu podlaskiemu.

Ilustracja do artykułu marszałek rektor.jpg

Decyzję o wyborze prof. Marty Kosior – Kazberuk, zajmującej stanowisko prorektora ds. współpracy międzynarodowej PB, podjęło we wtorek (16.06) Uczelniane Kolegium Elektorów Politechniki Białostockiej. Nowo wybrana rektor otrzymała 65 spośród stu ważnie oddanych głosów.

- Liczę na owocną współpracę – powiedział marszałek Artur Kosicki, gratulując rektor największej uczelni technicznej w województwie podlaskim.

Marszałek Województwa Podlaskiego podkreślał, że dzięki sukcesom badawczym białostockich naukowców Politechnika Białostocka plasuje się w gronie najlepszych uczelni technicznych w Polsce i życzył, aby kontynuowała swoją drogę i była najlepszym miejscem do kształcenia przyszłych specjalistów.

tekst: Cezary Rutkowski

fot.: Małgorzata Sawicka

***

Dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, jest absolwentką Politechniki Białostockiej. W 2002 roku uzyskała stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budownictwo, specjalność: konstrukcje betonowe, materiały budowlane. W 2014 roku została doktorem habilitowanym nauk technicznych.  Autorka i współautorka ok. 190 publikacji naukowych. Uczestnik ponad 40 konferencji krajowych i międzynarodowych. We władzach Politechniki Białostockiej, jako prorektor do spraw kształcenia i współpracy międzynarodowej zasiada od 2016 r. Od 1 października 2019 r. pełniła obowiązki prorektora ds. współpracy międzynarodowej. Członek Administrative Council of European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), Komisji Akredytacyjnej Uczeni Technicznych (KAUT) oraz ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA)

facebook