Dodana: 10 październik 2017 14:54

Zmodyfikowana: 10 październik 2017 14:54

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 na Uniwersytecie w Białymstoku

Uroczyste Gaudeamus zabrzmiało we wtorek, 10 października na Uniwersytecie w Białymstoku. Nowy rok akademicki na największej podlaskiej uczelni rozpoczęło ok. 12 tysięcy i około 800 pracowników akademickich. W uroczystej inauguracji wzięli udział przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, władz samorządowych i wojewódzkich – m.in. Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński , Wicemarszałek Anna Naszkiewicz, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski, rektorzy podlaskich uczelni, a także studenci i pracownicy UwB. Warto przypomnieć, że rozpoczynający się rok akademicki otwiera trzecią dekadę działalności Uczelni.

Ilustracja do artykułu IMG_7175.JPG

Uniwersytet w Białymstoku jest największą i najprężniej rozwijającą się uczelnią publiczną w północno-wschodniej Polsce. Studenci kierunków matematyczno-przyrodniczych uczą się w nowym kampusie, uznawanym za jeden z najnowocześniejszych obiektów akademickich w kraju, wyróżnionym tytułem Podlaskiej Marki Roku 2014.

 

Obecnie uczelnia kształci prawie 12 tysięcy studentów na ponad 30 kierunkach. Potwierdzeniem jakości zajęć dydaktycznych na UwB jest fakt, że większość kierunków uzyskało pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej, a kierunek prawo - wyróżniającą.

W 2012 roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało mu tytuł „Najlepszy kierunek studiów”. Wydział Prawa od lat jest w czołówce rankingów szkół, kształcących w tej dyscyplinie. Z kolei Wydział Ekonomii i Zarządzania, jako jedna z pierwszych jednostek akademickich, wdrożył System Zarządzania Jakością w zakresie kształcenia studentów, badań naukowych oraz działalności ekspercko-badawczej.

 

Uniwersytet w Białymstoku przygotował ofertę studiów w językach obcych skierowaną do kandydatów z zagranicy, ale mogą z niej też korzystać obywatele RP.  Studia w języku rosyjskim oferowane są na kierunkach: pedagogika, europeistyka, informatyka i filologia rosyjska. W języku angielskim można studiować: ochronę środowiska, międzynarodowe stosunki gospodarcze, fizykę medyczną, informatykę, pedagogikę, europeistykę i filologię angielską.

 

Pięć wydziałów UwB: Prawa, Ekonomii i Zarządzania, Filologiczny, Historyczno-Socjologiczny oraz Biologiczno-Chemiczny prowadzi studia doktoranckie. Od roku 2016/2017 takie studia oferuje także Wydział Fizyki. Uniwersytet proponuje też bogatą ofertę specjalizacji na poszczególnych kierunków i ponad 100 rodzajów studiów podyplomowych

 

Strukturę uniwersytetu tworzy 9 wydziałów, w tym zagraniczny w Wilnie. Zajęcia i wykłady prowadzi około 800 nauczycieli akademickich. UwB posiada 11 uprawnień do nadawania stopnia doktora i 6 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinach: chemia, biologia, ekonomia, historia, prawo i fizyka.

facebook