Dodana: 27 kwiecień 2017 15:25

Zmodyfikowana: 27 kwiecień 2017 20:50

„Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki”- gimnazjaliści pytają o finanse

Dlaczego płacimy podatki i co dzięki nim zyskujemy? Jak rzetelne odprowadzanie podatków wpływa na nasze codzienne życie – to główne tematy spotkania, które miało miejsce 27 kwietnia w Zespole Szkół Nr 6 w Białymstoku. Odbyła się tam debata z udziałem uczniów i nauczycieli Publicznego Gimnazjum Nr 12. W roli eksperta odpowiadającego na pytania gimnazjalistów wystąpił Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku Bogdan Olszewski.

Ilustracja do artykułu untitled-15.jpg

- Głównym celem przyświecającym dyskusjom, jest pokazanie istoty i potrzeby odprowadzania podatków przez pryzmat korzyści płynących z ich płacenia oraz wskazanie obszarów, które są z nich finansowane – podkreślała  w swoim wystąpieniu Bożena Janiak zastępca Dyrektora Zespołu Szkół nr 6 w Białymstoku - Ponadto chcieliśmy zaprezentować, iż nowoczesny patriotyzm to też płacenie podatków i szeroko rozumiana uczciwość podatkowa

Na pytania młodzieży odpowiadał Z-ca Dyrektora Departamentu Finansów UMWP Bogdan Olszewski.

- Najwięcej pytań dotyczyło wykorzystania środków publicznych na zapewnienie codziennych potrzeb mieszkańców naszego regionu. Wspomnieliśmy o niedoinwestowanej służbie zdrowia, o ogromnych potrzebach jakie w tym obszarze występują a także wiele innych problemach natury codziennej. Są to tematy, w których młodzież bardzo dobrze się orientuje.- podkreślał Bogdan Olszewski - Muszę przyznać, że był to trudny i zarazem interesujący partner do dyskusji. Ich spojrzenie na problemy fiskalne kraju i regionu są zupełnie różne od tych jakie widzimy na co dzień w mediach. Jako praktyk związany z administracja samorządową mogę śmiało powiedzieć, że tego typu debaty z młodzieżą są doskonałą okazją do pogłębiania wiedzy i świadomości podatkowej obywateli. Myślę, że było to bardzo ciekawe doświadczenie dla każdej ze stron -  dodał.

 

Jak zawsze w tego typu dyskusjach poruszano zagadnienia związane z „szarą strefą” oraz temat unikania i uchylania się od płacenia podatków. Młodzież przedstawiła wszystkie za i przeciw, w ich ocenie, argumenty dotyczące wpłacania do wspólnej kasy państwowej.

Publiczne Gimnazjum Nr 12S uczestniczy w konkursie dla Szkół Gimnazjalnych organizowanym w ramach programu edukacyjnego „Finansoaktywni. Misja: Uczciwie płacę podatki” przez Ministra Rozwoju i Finansów. Inicjatywy tego typu cieszą się bardzo dużą popularnością wśród młodzieży, a ich dzisiejsze zaangażowanie tylko to potwierdza.

 

 

 

 

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook