Dodana: 17 listopad 2014 09:44

Zmodyfikowana: 17 listopad 2014 09:44

Siedmioro naukowców z Uniwersytetu w Białymstoku z grantami NCN

Granty wartości ponad 1,7 mln zł otrzymają naukowcy z Uniwersytetu w Białymstoku w ramach rozstrzygniętych właśnie konkursów Narodowego Centrum Nauki: Opus 7, Preludium 7, Sonata 7. To pieniądze na realizację badań podstawowych.

618 820 zł otrzyma prof. dr hab. Valery Isidorov z Wydziału Biologiczno-Chemicznego na projekt "Badania nad działaniem na wybrane czynniki etiologiczne bakteriozy pszczoły miodnej ekstraktów roślinnych oraz nad zależnością ich aktywności od składu chemicznego."

Na dofinansowanie może też liczyć projekt "Synteza i zastosowanie nowych katalizatorów poliaminowych w homo- i heterogenicznych reakcjach C-H utleniania" dr Anety Nodzewskiej z tego samego wydziału. Wartość tego grantu to 348 805 zł.

268 800 zł otrzyma dr hab. Maria Tekielak z Wydziału Fizyki, na projekt „Wpływ struktury i domieszkowania wielowarstwowych układów ferromagnetyk/wczesny metal przejściowy na ich właściwości magnetostatyczne i magneto transportowe”, który będzie realizowany w ramach konsorcjum z IF PAN.

Grant w wysokości 150 120 zł otrzyma dr Sławomir Bartnicki z Wydziału Historyczno-Socjologicznego na projekt "Uwarunkowania reelekcji egzekutywy gminnej po 2002 roku w Polsce" .

"Tworzenie nowych materiałów na bazie nanorurek węglowych i polimerów z odwzorowanymi jonami metali (CNT-IIP)" – to kolejny zwycięski projekt, autorstwa mgr Karoliny Haliny Markiewicz z Wydziału Biologiczno-Chemicznego. Kwota dofinansowania to  150 000 zł. 

Mgr Urszula Wykowska z tego samego wydziału otrzyma 149 998 zł na projekt "Nanocząstki wielowarstwowe modyfikowane związkami fosforowymi".

Uznanie komisji konkursowej zyskał też projekt "Tax expenditures jako forma publicznego wsparcia przedsiębiorstw w Polsce" mgr Renaty Budlewskiej z Wydziału Ekonomii i Zarządzania. Badaczka otrzyma 89 850 zł.

Na konkursy wpłynęło łącznie ponad 5 tys. wniosków, a dofinansowanie przyznane zostało 715 projektom.

facebook