Dodana: 17 kwiecień 2020 15:25

Zmodyfikowana: 18 kwiecień 2020 22:51

35 mln zł na ofertę edukacyjną, w tym na zdalną naukę

Zarząd województwa na czwartkowym posiedzeniu (16.04) zwiększył o 15 mln zł budżet konkursu na projekty edukacyjne w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Chodzi tu m.in. o inwestycje w sprzęt informatyczny, który usprawni naukę i pracę zdalną szkół.

Ilustracja do artykułu zdalna.jpg

To oznacza, że – po zwiększeniu budżetu – pula na ten nabór (w ramach poddziałania 3.1.2 – wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych) wynosi 35 mln zł. Decyzja Zarządu umożliwi dofinansowanie większej grupy projektów ocenionych pozytywnie. A warto dodać, że do oceny formalno-merytorycznej, dokonywanej przez ekspertów, trafiły aż 143 projekty.

Inwestycje w jakość edukacji to kluczowe rozwiązania w czasie pandemii. Szkoły stoją bowiem przed ogromnym wyzwaniem, muszą dostosować swój sposób pracy do panujących warunków i przestawić się na pracę zdalną. Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego im w tym pomoże.

Dlatego tak istotne jest dofinansowanie jak największej liczby projektów, które – m.in. poprzez zakup sprzętu informatycznego, w tym laptopów dla uczniów – usprawnią pracę i naukę zdalną w szkołach. Warto dodać, że nawet jeśli już złożone projekty nie zawierają takich rozwiązań, Instytucja Ogłaszająca Konkurs, czyli Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, będzie informował o możliwości wprowadzenia niezbędnych zmian do tych projektów, ukierunkowanych na naukę zdalną.

Barbara Likowska-Matys, Departament Rozwoju Regionalnego UMWP

facebook