Dodana: 21 kwiecień 2018 16:06

Zmodyfikowana: 21 kwiecień 2018 16:06

Przewaga dzięki współpracy – wyzwania gospodarki 4.0. III Kongres Liderów Zmian

To hasło przewodnie tegorocznej edycji Kongresu, organizowanego w dniach 20-21 kwietnia 2018 r. w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Celem spotkania jest próba odpowiedzi na pytanie jakie warunki i wyzwania determinują dziś funkcjonowanie menedżera we współczesnym świecie.

Ilustracja do artykułu Kongres Liderów Zmian.JPG

 

- Idea powołania do życia III Kongresu Liderów Zmian jest wynikiem potrzeby ewolucji obrazu uczelni, przypisania jej bardziej aktywnej roli instytucji inspirującej różne środowiska do nowych idei - mówił dr Anatoliusz Kopczuk, przewodniczący Rady Programowej tegorocznego kongresu. Spotkanie ma być czymś w rodzaju targów wiedzy, podczas których będzie można prezentować nowe treści, pomysły, rozwiązania, inspiracje.

Temat przewodni przewijał się przez wszystkie wystąpienia. Andrzej Soldaty, Lider projektu „Platforma Przemysłu Przyszłości” wskazywał, że przemysł 4.0 to konieczność zmiany paradygmatów: zmiana sposobu życia, zmiana modelu biznesowego, zmiana statusu przedsiębiorstwa. Nowe warunki rozwoju skutkują nowymi koncepcjami tworzenia wartości, nieuchronne zdają się być przemiany w których postępować będzie automatyzacja i autonomizacja produkcji, a maszyny komunikować się będą ze sobą bez udziału człowieka. Tak wyglądać będzie odpowiedź na przeobrażenia zachodzące w środowisku biznesowym.

Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Marszałek Województwa Podlaskiego, Jerzy Leszczyński. Podkreślając cenny potencjał naukowy regionu w postaci profesjonalnych uczeni marszałek zaakcentował także pracowitość jego mieszkańców, co znajduje swoje przełożenie w szybkim rozwoju, zgodnym z przyjętą strategią oraz sukcesami odnoszonymi w przemyśle spożywczym, maszynowym, informatycznym.

-Dzięki wsparciu Komisji Europejskiej tworzymy w regionie platformę współpracy pomiędzy biznesem i środowiskami naukowymi, tworzymy przyjazny klimat dla inwestycji poprzez poszerzanie dostępności naszego województwa, także poprzez inwestycje w infrastrukturę, drogi, lotnisko – powiedział marszałek Leszczyński. - W województwie podlaskim już istniejące firmy rozbudowują się i rozwijają tworząc nowe zakłady i miejsca pracy, a co ważniejsze, podlaskie przedsiębiorstwa zaczynają działać w skali globalnej.

W ocenie marszałka obecnie trwa okres stabilnego rozwój i budowania współpracy różnych środowiska, a doskonałą okazją do podsumowania dotychczasowego dorobku będzie piąta edycja Wschodniego Kongresu Gospodarczego, która odbędzie się w dniach 3-4 października w Białymstoku.

Maciej Kroenke, Dyrektor PwC, w wyspiąpieniu „Zrozumieć współczesnego klienta” przedstawił zmiany zachodzące w sposobach podejmowania decyzji przez klientów. Obecnie rynki detaliczne kształtowane są przez liczne trendy zmieniające zasady, wedle których konsumenci dokonują wyboru. Ewolucji ulegają role klasycznych punktów kontaktu, a biznes ewoluuje coraz bardziej od działań czysto tradycyjnych w stronę budowy relacji i subskrybcji. Rośnie liczba i znaczenie kanałów cyfrowych zarówno w procesie sprzedaży, jak również w zakresie budowy konkurencji

Ciekawe podejście do tematu budowy pozycji lidera i nawiązywania relacji partnerskich – nie tylko w biznesie – zaprezentował Nikolay Kirow, z Akademii Leona Koźmińskiego. W świecie rozwijającej się żywiołowo technologii nawiązanie relacji z człowiekiem staje się poważnym wyzwaniem, dlatego sprawą niezwykle istotną, a w naszej części świata często zaniedbywana, jest umiejętne zarzadzanie hormonami, które wpływają na nasze zachowanie. Pamiętając że „lider” to stan umysłu zmienia się podejście do sposobu i zakresu zlecanych zadań. Umiejętność panowania i rozumienia własnych emocji wpływa na charakter pracy i funkcjonowanie całej firmy.

Jednym z zaproszonych gości był znany dziennikarz oraz trener wystąpień publicznych, Tomasz Kammel. Temat, który zaprezentował, dotyczył komunikacji międzypokoleniowej, która ma miejsce także w firmach. Na styku kierownictwa firmy, wywodzącego się jeszcze ze starszego pokolenia wychowywanego według dawnych wzorców, a nowymi pracownikami wyznającymi już zupełnie inne wartości, tworzy się najwięcej konfliktów i nieporozumień. W kontaktach z młodymi ludźmi, zazwyczaj znakomicie radzącymi sobie w cyfrowej rzeczywistości, najskuteczniejszą metodą budowania porozumienia jest kolektywizm, czyli wspólna praca nad nowymi zadaniami, oraz wzajemna ciekawość, dzięki której odnajduje się elementy styczne dla obu środowisk. Musimy zdawać sobie sprawę, że aktualnie nasz świat znajduje się w fazie olbrzymich zmian i to właśnie młode pokolenie będzie je realizować.

Ciekawym elementem piątkowych obrad była publiczna prezentacja możliwości robota szklarniowego Triffid, autorstwa spółki White Hill. To także próbka możliwości Klastra Obróbki Metali, reprezentowanego podczas kongresu przez prezesa Sebastiana Rynkiewicza, w zakresie realizacji produktów przyszłości, odpowiadających założeniom Gospodarki 4.0.

 

facebook