Dodana: 6 grudzień 2019 15:06

Zmodyfikowana: 7 grudzień 2019 09:12

Wigilijne 10-lecie Domu Polski Wschodniej w Brukseli

Tradycyjne polskie spotkanie wigilijne było okazją do podsumowania 10-letniej działalności Domu Polski Wschodniej w Brukseli. To wspólna inicjatywa pięciu województw: podlaskiego, podkarpackiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. W uroczystości uczestniczył Marek Malinowski, Członek Zarządu Województwa Podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 10-lecie Domu Polski Wschodniej w Brukseli (12).jpg

Dziesięć lat temu, 2 grudnia 2009 roku, marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji ich działań, umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego. Co roku koordynację nad placówką przejmuje kolejny marszałek województwa. Podczas przyjęcia świątecznego Świętokrzyskie przekazało nadzór województwu warmińsko-mazurskiemu.

- Powstanie Domu Polski Wschodniej w Brukseli to bardzo dobry pomysł. Służy on pomocą zarówno samorządom z terenu województwa podlaskiego, podmiotom gospodarczym, jak i osobom prywatnym. Działa na wielu płaszczyznach - począwszy od współpracy z instytucjami UE, mającymi swe siedziby w Brukseli, poprzez promocję gospodarczą i turystyczną. Współorganizuje koncerty, wystawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Jednym z czołowych przedsięwzięć są zawody biegowe „Polish Run”, które stały sie juz pewną tradycją na mapie wydarzeń sportowych Brukseli i cieszą się niezmiennie dużym zainteresowaniem zarówno mieszkającej za granicą Polonii, jak i przedstawicieli innych narodowości - podkreślał w rozmowie z Wrotami Podlasia Marek Malinowski.

2020 - rozwój regionalny, transport, wsparcie dla klastrów oraz małych i średnich przedsiębiorstw

Działania Domu Polski Wschodniej w roku bieżącym wpisywały się ton tegorocznych wydarzeń związanych z 15. rocznicą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz 75. rocznicą wyzwolenie Flandrii przez armię Generała Maczka oraz różnego rodzaju wydarzeń promujących kulturę, sztukę i turystykę Polski Wschodniej.

W nadchodzącym roku działania wspólnego przedstawicielstwa dotyczyć będą szeroko rozumianego rozwoju regionalnego, transportu, wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz klastrów. Dzięki tej działalności przedsiębiorcy z Polski Wschodniej będą mogli zaprezentować się na targach przemysłowych w Holandii, Belgii i Niemczech. Kontynuowane będą także działania zmierzające do zabezpieczenia interesów województw w przyszłej perspektywie finansowej UE po roku 2020 ze szczególnym uwzględnieniem kontynuacji Programu Rozwój Polski Wschodniej. Pięciu marszałków Polski Wschodniej przyjęło wspólne stanowisko w tym zakresie podczas posiedzenia Komisji Związku Województw RP, której przewodniczy Artur Kosicki Marszałek Województwa Podlaskiego.

Przyjęcie wigilijne zaszczycili swoją obecnością m.in. pracownicy Komisji Europejskiej, posłowie do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego Komitetu Regionów, NATO, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Polskiej Organizacji Turystycznej oraz wielu innych międzynarodowych instytucji.

 

Michał Szczepura
fot. KobusArt
oprac.aa

facebook