Dodana: 15 styczeń 2009 09:51

Zmodyfikowana: 15 styczeń 2009 09:51

PALENKĖS VAIVADIJA

Palenkės vaivadija yra šiaurės rytų Lenkijoje. Ji ribojasi su trimis vaivadijomis: Varmijos-Mozūrijos, Mazovijos ir trumpa atkarpa su Liublino vaivadija. Šiaurės rytų dalyje ribojasi su Lietuva, rytų - su Baltarusija. Palenkės vaivadija yra vidinė (siena su Lietuva) ir išorinė (siena su Baltarusija) Europos Sąjungos siena.

Plotas - 20 180 km˛.
Gyventojų skaičius - 1 224 tūkstančiai asmenų.
Valsčių skaičius - 115.
Apskričių skaičius - 17, tarp jų 3 apskritys su miesto teisėmis - Balstogė, Lomža, Suvalkai.

Regione veikia 9 sienos perėjos: prie sienos su Lietuva - Budzisko (kelio perėja), Aradnykų (kelio perėja), Trakiškių (geležinkelio perėja); prie sienos su Baltarusija - Bobrovniki (kelio perėja), Čeremcha (geležinkelio perėja), Kuznica Bialostocka (kelio ir geležinkelio perėja), Polovce, Siemianuvka (geležinkelio - krovinių pervežimas).

Vaivadijos sostinė - Balstogės miestas. Miestas išsivystė XVIII amžiaus viduryje didžiojo karūnuoto etmono Jono Klemenso Branickio laikais. Didžiausias regione pramonės centras bei kultūros ir mokslo židinys. Čia veikia daug kultūros įstaigų ir aukštųjų mokyklų, tarp jų teatrai, filharmonija, muziejai, universitetas, medicinos akademija, politechnikos institutas, aukštosios ekonomikos mokyklos. Miestas - išsiskiriantis Lenkijoje lėlių teatro centras. Šalia Balstogės lėlių teatro veikia aukštoji mokykla, lavinanti lėlių teatro aktorius ir režisierius.

Geografinės ir istorinės sąlygos lėmė, kad Palenkės vaivadijoje gyvuoja viena šalia kitos įvairios tautos ir kultūros. Išsirutuliojo čia specifinis kultūrinis peizažas, pasireiškiantis tikėjimų įvairumu ir papročių turtingumu. Nuo amžių vieni šalia kitų gyvena lenkai, baltarusiai, totoriai, rusai, žydai. Daugiatautiškumas buvo viena iš priežasčių, dėl ko Liudvikas Zamenhofas (1859-1917), kūrėjas, gimęs Balstogėje, sukūrė universalią esperanto kalbą.

Iki šių laikų Palenkės vaivadijoje išliko natūralus gamtovaizdis, girios ir miškai, ežerai bei upių slėniai. Apie išskirtine regiono gamitinę vertę Lenkijos ir Europos mastu liūdija saugomi natūralaus gamtovaizdžio grupės ir elementai. 

Regione yra keturi nacionaliniai parkai:
Bialoviežos nacionalinis parkas

Biebžos nacionalinis parkas

Narvės nacionalinis parkas

Vygrių nacionalinis parkas

Palenkė - tai žemės ūkio regionas. Čia daugiausia auginami javai ir bulvės. Visas žemės ūkis susijęs su privačiu sektoriumi. Žinomi ir vertinami valstybėje bei už jos ribų yra mūsų pieno produktai, vištienos ir mėsos gaminiai.

Pramonė - tai daugiausia maisto produktų gamyba ir perdirbimas. Svarbi taip pat mašinų ir įrengimų gamyba, audinių bei medžio ir jo dirbinių gamyba. Pramonės potencialas susitelkęs didžiausiuose miestuose - Balstogėje, Suvalkuose ir Lomžoje.

Vaivadija glaudžiai bendradarbiauja su Baltijos jūros baseino šalimis Euroregiono “Nemunas” savivaldybių asociacijos ribose (Lenkija, Lietuva, Baltarusija), taip pat su bendraujančiais regionais: Trento, Lombardija, Bolzano - Aukštutinė Adyga (Italija), Burgundija (Prancūzija), Häme (Suomija), Pareinė Šiaurės Vestfalija (Vokietija) ir Värmländ (Švedija).

facebook