Dodana: 26 listopad 2017 16:04

Zmodyfikowana: 26 listopad 2017 16:04

Nowe drogi w gminie Brańsk

Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński, radny sejmiku Walenty Korycki i Wójt Gminy Brańsk Andrzej Jankowski wzięli udział w uroczystości oddania do użytku przebudowanych dróg w gminie Brańsk w miejscowości Olędzkie oraz odcinka Pietraszki - Pruszanka Stara.

Ilustracja do artykułu P1640120.JPG

20 lipca ubiegłego roku została podpisana umowa o przyznanie pomocy, zawarta pomiędzy Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, a Gminą Brańsk. W ramach w/w dofinansowania Gmina Brańsk miała zrealizować przebudowę 4 dróg gminnych, z czego 2 właśnie zostały oddane do użytku.

Inwestycje zostały dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, z działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich"; poddziałania: "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" dla operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" (operacja pn. "przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Brańsk").


Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Olędzkie: 

Całkowita wartość inwestycji: 707 784,02 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 693 3000,75 zł
Kwota dofinansowania PROW: 441 147,26 zł
Kwota dofinansowania Powiat Bielski: 1 000 zł
Wkład własny Gminy Brańsk: 265 636,76 zł

Przebudowa drogi gminnej Pietraszki - Pruszanka Stara: 

Całkowita wartość inwestycji: 1 545178,91 zł
Kwota wydatków kwalifikowalnych: 1 517 780,64 zł
Kwota dofinansowania PROW: 965 763,81 zł
Kwota dofinansowania Powiat Bielski: 1 000 zł
Wkład własny Gminy Brańsk: 578 415,10 zł.

facebook