Dodana: 23 październik 2017 18:24

Zmodyfikowana: 24 październik 2017 13:06

Podlaska Rada Przedsiębiorczości podsumowała IV Wschodni Kongres Gospodarczy

Podlaska Rada Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego zebrała się na kolejnym posiedzeniu w poniedziałek, 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Obradom przewodniczył Henryk Owsiejew. Przedsiębiorców przywitał Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i podziękował wszystkim zaangażowanym w organizację i udział we Wschodnim Kongresie Gospodarczym.

Ilustracja do artykułu IMG_8622.JPG

- Ten Kongres był bardzo merytoryczny i uczestniczyli w nim przede wszystkim przedsiębiorcy. Tak zresztą chcieliśmy, by był to kongres przedsiębiorców - powiedział na początku marszałek Jerzy Leszczyński.

Podsumowanie Kongresu przedstawił zastępca dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy z Zagranicą Marek Proniewski.
- W kolejnych edycjach kongresu uczestniczyło z roku na rok więcej osób, ten był rekordowy, zarejestrowanych było 1500 uczestników. Gdyby dodać do tego młodzież, zgromadzoną na panelu EEC Liderzy Przyszłości (750 osób), ilość uczestników sięgnełaby 2250 osób - powiedział dyrektor Prniewski. - Co nam dał Kongres? Po pierwsze doskonałe narzędzie reklamy całego województwa, jego potencjału gospodarczego i możliwości rozwoju - wyliczał prelegent.
Wymienił korzyści, imprezy towarzyszące Kongresowi, które już wypracowały własną wartość, ilość delegacji zagranicznych, zainteresowanych przedsiębiorców, tematykę i panele dyskusyjne i udział w nich przedstawicieli Komisji Europejskiej i gości specjalnych. Podsumował prezentację wymieniając wnioski kluczowe z poszczególnych dziedzin: gospodarki, transportu, zdrowia, energetyki, edukacji, branży rolno-spożywczej, innowacji i turystyki.

- Wniosek jest jeden. Kongres powinien być bezwzględnie kontynuowany - podsumował dyrektor Proniewski.

Zdaniem Henryka Owsiejewa kongres był bardzo dobry, a różnorodna tematyka prezentowana podczas licznych paneli jest potrzebna, by zainteresować jak najwięcej osób.

- Nasze zaangażowanie wyszło Kongresowi na dobre - dodał Wojciech Winogrodzki i podkreślił z satysfakcją umiędzynarodowienie imprezy - proponowałbym tylko, by udział gości zagranicznych odzwierciedlał procentowo naszą wymianę handlową: 70 proc. z Unii Europejskiej, 30 - Wschód.

- Kongres zmienia się, ewoluuje w dobrym kierunku, a uaktywnienie w nim naszych przedsiębiorców, naszych ludzi jest fantastyczną sprawą. Nie mogę jednak nie wspomnieć o nieobecności polityków. Zlekceważenie Kongresu przez rządzących świadczy o tym, że ekipa rządząca nie lubi tego regionu - powiedział Jan Mikołuszko.

Podczas obrad pojawił się pomysł, by przy organizacji kolejnego Kongresu zaprosić do współpracy samorządy - każde miasto w województwie ma zaprzyjaźnione miasto z Europy, zaproszenie ich na kongres rozszerzyłoby ramy kongresu na gości zagranicznych.

Kolejnym punktem obrad była prezentacja nowopowstałej Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego. Prezentacji dokonał również dyrektor Marek Proniewski.

Przedsiębiorcy bardzo dobrze ocenili fakt powstania takiego dokumentu i jego zawartość. 

W załączniku poniżej Stanowisko Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości w sprawie Strategii Promocji Gospodarczej Województwa Podlaskiego.

 

(at)

video: Bogdan Bednarek 

Całość obrad dostępna w materiale filmowym

Pliki do pobrania

facebook