Dodana: 11 styczeń 2018 15:34

Zmodyfikowana: 11 styczeń 2018 15:35

O Kongresie, targach i konkursach na ten rok w ramach RPO. Obradowała Podlaska Rada Przedsiębiorczości

Możliwości wspierania działań z zakresu promocji przedsiębiorczości, harmonogram konkursów na 2018 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, środki do wykorzystania na kształcenie zawodowe oraz propozycje formuły organizacji Wschodniego Kongresu Gospodarczego – to główne tematy spotkania Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa Podlaskiego. Rada obradowała dziś, 11 stycznia, pierwszy raz w tym roku.

Ilustracja do artykułu IMG_2592.JPG

Z tej okazji marszałek Jerzy Leszczyński złożył przedsiębiorcom noworoczne życzenia.

- Myślę, ze dzisiejsze spotkanie dobrze wykorzystamy, przedstawimy na nim jak przebiega realizacja RPO, jakie są możliwości dla przedsiębiorców oraz jak możemy lepiej zorganizować Wschodni Kongres Gospodarczy – zapowiedział marszałek Leszczyński.

Henryk Owsiejew przewodniczący Rady pochwali Zarząd Województwa Podlaskiego pokazując artykuły prasowe, według których jesteśmy liderem w wykorzystywaniu środków unijnych (z wykorzystaniem funduszy Polski Wschodniej).

- Patrząc na ilość inwestycji w województwie podlaskim wypadamy dobrze, a postaramy się wypaść jeszcze lepiej – podsumował marszałek Leszczyński.

Emilia Malinowska, dyrektor Biura Innowacyjności Przedsiębiorstw UMWP przedstawiła harmonogram konkursów na rok 2018, zwłaszcza pod kontem przydatności dla przedsiębiorców.

Nowością będzie ogłoszony w lutym br. konkurs na 8 mln zł z zakresu promocji przedsiębiorczości oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Janina Mironowicz, dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku przedstawiła realizowane w tym roku przedsięwzięcia z zakresu funduszy szkoleniowych.

Bogdan Mantur zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego zaprezentował konkursy z zakresu kształcenia zawodowego w ramach EFS i EFRR już realizowane i tegoroczne.

Natomiast Marek Proniewski zastępca dyrektora Departamentu Współpracy z Zagranica i Promocji przedstawił propozycje dotyczące tegorocznego Wschodniego Kongresu Gospodarczego. Do dyskusji nad propozycjami i formułą tegorocznego Wschodniego Kongresu Gospodarczego został zaproszony Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski oraz prezes Stadionu Miejskiego Adam Popławski.

- Ideę Kongresu uważam za bardzo ważną, należy to przedsięwzięcie kontynuować – powiedział prezydent Truskolaski.

Podczas dyskusji pojawił się pomysł, by połączyć kongres z targami wystawienniczymi, by pokazać potencjał gospodarczy regionu.

Przewodniczący Henryk Owsiejew przyniósł puszkę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i już zbierał na nią pieniądze w zamian oferując kalendarze na 2018 r.

(at)

 

facebook