Dodana: 22 wrzesień 2017 12:55

Zmodyfikowana: 22 wrzesień 2017 12:56

Inwestycje kolejowe w regionie

Z inicjatywy Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego w czwartek, 20 września odbyło się spotkanie dotyczące inwestycji kolejowych prowadzonych przez PKP PLK S.A. na terenie województwa podlaskiego. W dyskusji na temat już realizowanych projektów i planów na przyszłą perspektywę uczestniczyli poza Marszałkiem Województwa ze strony województwa Dyrektor Departamentu Infrastruktury i Transportu, ze strony Zarządcy Infrastruktury PKP PLK Włodzimierz Żmuda - Członek Zarządu wraz z dyrektorami odpowiedzialnymi za sprawy inwestycyjne.

Ilustracja do artykułu tory.JPG

W pierwszej części spotkania omówiono stan zaawansowania prac wykonywanych przez PKP PLK na liniach po których prowadzone są przewozy pasażerskie organizowane przez marszałka województwa, w szczególności na linii Czeremcha – Białystok (32) i Hajnówka – Siedlce (31).  - projekty realizowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. PKP PLK poinformowała o podpisaniu dwóch umów  na realizację prac  na liniach: Lewki – Hajnówka (52) za 77 mln zł. oraz Białystok – Bielsk Podlaski za 63 mln zł. Po zrealizowaniu  prac w  2019 roku planowane jest wznowienie przewozów pasażerskich na trasie  Hajnówka – Bielsk Podlaski – Białystok. Pociągi pasażerskie na odcinku Białystok – Bielsk Podlaski pojadą z prędkością do 120 km/h, a na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka do 80 km/h.

Marszałek w trosce o mieszkańców województwa poruszył również temat dotyczący modernizacji linii nr 6 i założeń co do prowadzenia ruch pociągów w czasie robót. Zarządca zapewnił, że nie zamierza wprowadzać całodobowego zamknięcia linii, prace będą prowadzone w taki sposób by zminimalizować utrudnienia w podróży.

Ponadto PKP PLK przedstawiła stan prac w ramach projektów realizowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego dotyczących w szczególności rewitalizacji linii szerokotorowych (1520 mm).  Prace na liniach  nr 57 odcinek Kuźnica Białostocka – Geniusze,  nr 923 na odcinku Bufałowo Wschód – Bufałowo oraz nr 59 granica państwa – Chryzanów rozpoczną się w latach 2018-2019.

W drugiej części spotkania dołączyli przedstawicie kolejowych przewoźników towarowych: PKP Cargo SA i Barter. PKP Cargo krótko przedstawiło plany dotyczące budowy zaplecza technicznego i terminala intermodalnego na stacji Geniusze. Obaj przewoźnicy wnioskowali by PKP PLK w celu zwiększenia przepustowości stacji Kuźnica Białostocka i Sokółka wybudowała dodatkowe tory. Firma Barter apelowała o rozbudowę kolejowego przejścia granicznego w Kuźnicy Białostockiej z uwagi na duże natężenie przewozów z Rosji i Chin w ramach Jedwabnego Szlaku. Marszałek podkreślił, że ruch towarowy jest bardzo istotny dla rozwoju naszego województwa. Zgadza się z postulatami przewoźników towarowych i widzi możliwości rozwoju tej gałęzi transportu w województwie.

(DIT)

facebook