Dodana: 22 marzec 2007 10:58

Zmodyfikowana: 15 listopad 2017 11:03

Wpis do ewidencji psychologów uprawnionych do wykonywania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu

Wszelkie informacje dotyczące wpisu do ewidencji uprawnionych psychologów do wykonywania badań psychologicznych z zakresu psychologii transportu, o których mowa w art.87 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, znajdziecie Państwo na stronie

https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/rejestry/zdrowie/wpis-do-ewidencji-uprawnionych-psychologow-badajacych-kierowcow.html

W razie dodatkowych pytań, osobą prowadzącą niniejsze zadanie jest Katarzyna Kandefer (tel. 85 66 54 206).

facebook