Dodana: 22 marzec 2007 11:05

Zmodyfikowana: 21 czerwiec 2017 10:10

Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną

Wszelkie informacje dotyczące wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną wykonującą badania psychologiczne z zakresu psychologii transportu, o których mowa w art.85 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, znajdziecie Państwo na stronie

https://bip.umwp.wrotapodlasia.pl/wojewodztwo/urzad_mar/rejestry/zdrowie/wpis-do-rejestru-przedsiebiorcow-prowadzacych-pracownie-psychologiczna-badajaca-kierowcow.html

W razie dodatkowych pytań, osobą prowadzącą niniejsze zadanie jest Katarzyna Florczyk (tel. 85 66 54 165).

facebook