Dodana: 17 listopad 2017 13:45

Zmodyfikowana: 17 listopad 2017 23:35

PATRONAT. Zbliża się kolejny koncert XIV Moniuszkowskiego Festiwalu "Cztery Pory Roku - 2017"

Koncert odbędzie się 22 listopada br. o godz. 19.00 w Kościele pw. "Św. Kazimierza Królewicza" w Białymstoku. Warto podkreślić, ze koncert odbywa się dla uczczenia patronki muzyki kościelnej – św.Cecyli. Przed publicznością wystąpi szesnaście chórów, którymi dyrygować będzie Wioletta Miłkowska

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

 

W repertuarze " MSZA e-moll" Stanisława Moniuszki, skomponowana na trzy solowe głosy żeńskie,  chór i organy.

 - Koncert jest nadzwyczajny, bowiem wystąpi szesnaście  chórów  szkolnych "Rozśpiewanego Białegostoku", którego koordynatorem jest Wioletta Miłkowska – podkreślają organizatorzy.

Partie solowe zaprezentują:  

Magdalena Abłażewicz - I sopran,
Agnieszka Panas - II sopran
Paulina Malinowska - alt;

Partię organów wykona -   Karol Czyżewski;

Partie chóralne zaśpiewają:

 1. Chór Szkoły Podstawowej nr 3 im. Adama Mickiewicza - przygotowanie Agnieszka Krasnowska 2.       Chór Szkoły Podstawowej nr  4 im. Sybiraków -  przygotowanie Grażyna Siwerska-Mandziuk przygotowanie;  
  3.       Chór Szkoły Podstawowej nr  10 im. Izabeli Branickiej - przygotowanie Liliana Czyżewska
  4.       Chór Szkoły Podstawowej nr 12 im, Zygmunta Glogera - przygotowanie Iwona Pawluczuk   
  5.       Chór Szkoły Podstawowej nr  19 im. Mieszka I - przygotowanie Agnieszka Wałejko
  6.       Chór Szkoły Podstawowej nr  21  im. Marszałka Józefa Piłsudskiego - przygotowanie Agnieszka Panas 
  7.       Chór Szkoły Podstawowej  nr 28 im. Konstantego Ildefonsa.Gałczyńskiego                              - przygotowanie Jolanta Gwiazdowska
  8.       Chór Szkoły Podstawowej nr  44 im. Stanisława Moniuszki - przygotowanie Grażyna Wołkowycka-Tomaszuk
  9.       Chór Szkoły Podstawowej nr  52 im. dr Ireny Białówny - przygotowanie Grażyna Siwerska-Mandziuk
  10.    Chór Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 - przygotowanie Anna Waśkowska
  11.    Chór Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  im. Kpt. Władysława Wysockiego   -                             przygotowanie Katarzyna Aleksiejuk
  12.   Chór VII Liceum Ogólnokształcącego im. Nauczycieli Tajnego Nauczania - przygotowanie Anna Słomka
  13.   Chór X Liceum Ogólnokształcącego - przygotowanie Joanna Kruk
 2. Chór XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego - przygotowanie Anna Stankiewicz
  15. Chór XIV Liceum Ogólnokształcącego im. Ryszarda Kaczorowskiego - przygotowanie Iwona Pawluczuk
  16.  Chór Nauczycieli

***

Msza e-moll skomponowana została  przez Stanisława Moniuszkę w r. 1855 dla chóru dziecięcego Towarzystwa Dobroczynności Wileńskiej. Słowa polskie są autorstwa - Antoniego Edwarda Odyńca; łacińskie - Achillesa Bonoldiego.  Utwór ten -  dedykowany był  - księdzu Adamowi Krasińskiemu.

 Msza e-moll została również drukowana po raz pierwszy w Wilnie w r. 1855, natomiast w Warszawie, wydał ją Moniuszko własnym nakładem w zbiorze pt. "Muzyka kościelna Stanisława Moniuszki" w r. 1860, gdy po tryumfie opery "HALKA" został dyrygentem Opery Warszawskiej i przeprowadził  się, juz na stałe,  z  rodziną do Warszawy.

 Ponadto, na temat twórczości religijnej  Stanisława Moniuszki, prof.zw. Zdzisław Jan Jachimecki     ( 1882 -1953) z Uniwersytetu Jagiellońskiego tak pisał:

"Muzyka kościelna Moniuszki "- napisał  Zdzisław Jachimecki prof. Uniwersytetu Jagiellońskiego,   jest wiernym odbiciem jego wiary i potrzeby religijnej serca.  Z tematów  jego kompozycji kościelnych promieniuje zawsze taka szczerość  i bezpośredniość natchnienia, jaką wyczuwamy w jego utworach o charakterze narodowym lub w kompozycjach lirycznych, których treścią jest uczucie do matki".

 Nadmienię jeszcze  za Aleksandrem Walickim, pierwszym biografem St. Moniuszki, potwierdzającym wielką religijność Stanisława, który każdy dzień rozpoczynał  uczęszczając na poranną  Mszę Świętą i nigdy jej nie opuścił. Tę wiedzę, o szczegółach życia rodzinnego Stanisława Moniuszki: o wielkiej miłości rodzinnej, niezwykłej skromności i życzliwości twórcy uzyskał biograf - od żony  kompozytora, już po jego śmierci. ( 4.VI.1872).

 Witold Rudziński - prof. Uniwersytetu Warszawskiego - wszelkie pozytywy charakteru Moniuszki, jego religijności i niezwykłości  postaci  oraz wielkiego   talentu twórcy oper, mszy, kantat, 4 Litanii Ostrobramskich, utworów fortepianowych  i ponad 300  pieśni , obszernie  w dwóch opasłych tomach, potwierdza.

Stanisław Moniuszko był  w Wilnie współzałożycielem  i dyrektorem Towarzystwa im. Św. Cecylii.

Ufundował obraz Św, Cecylii zamówiony u malarza - Wincentego Sleńdzińskiego i urządził kaplicę Św. Cecylii - w kościele Św. Jana . Przez wszystkie lata pobytu w Winie organizował koncerty ku czci Patronki Muzyki Kościelnej. Odbywały się one zawsze 22 listopada.

źródło: Zarząd Białostockiego Towarzystwa Śpiewaczego im. Stanisława Moniuszki

oprac.ak

facebook