Dodana: 21 listopad 2017 09:09

Zmodyfikowana: 21 listopad 2017 10:49

Uroczyste podsumowanie 25 edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Opolu!

Europejskie Dni Dziedzictwa to najważniejsze święto zabytków organizowane co roku we wrześniu w całej Europie i w Polsce. Jego celem jest promowanie regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. To także propagowanie dialogu międzykulturowego a co za tym idzie swoisty pomost łączący zarówno mieszkańców różnych regionów, jak też różnych pokoleń. Europejskie Dni Dziedzictwa angażują różne podmioty: instytucje kultury, nauki, edukacji, organizacje społeczne i osoby prywatne. Cieszą się coraz większym zainteresowaniem, także mieszkańców województwa podlaskiego.

Ilustracja do artykułu 0x0.jpg

17 listopada br. podczas uroczystej Gali w Opolu wręczone zostały wyróżnienia dla organizatorów tegorocznej, jubileuszowej 25. Edycji Europejskich Dni Dziedzictwa w Polsce zrealizowanej pod hasłem „Krajobraz dziedzictwa-dziedzictwo krajobrazu”. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano w całym kraju 1200 wydarzeń, w których wzięło udział ćwierć miliona odwiedzających! Temat przewodni nawiązywał do kampanii społecznej „Krajobraz mojego miasta” prowadzonej przez Narodowy Instytut Dziedzictwa, głównego organizatora EDD.

W województwie podlaskim koordynatorem EDD jest Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku, który w ramach swoich zadań organizuje i współfinansuje wiele wydarzeń podczas tej akcji. Zarówno w latach poprzednich, jak i w tym roku Podlaskie aktywnie włączyło się w ogólnopolską akcję w całym regionie. Organizatorzy przygotowali 117 wydarzeń w 15 miejscowościach, w których udział wzięło ponad 8 tys. osób. Spośród najciekawszych wydarzeń tegorocznej edycji święta zabytków warto wymienić: wojewódzką inaugurację edd w Orli ph. „W orlańskich dobrach Radziwiłłów” zorganizowaną przez Wójta Gminy Orla, Gminny Ośrodek Kultury w Orli oraz Marszałka Województwa Podlaskiego, „Czytanie krajobrazu” w Puchłach w Krainie Otwartych Okiennic przygotowane przez Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia, Święto wsi Romanówka, na które zapraszało Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach czy Konkurs Fotograficzny „Na Szlaku Rękodzieła Ludowego Województwa Podlaskiego” ogłoszony przez Centrum Rękodzieła Ludowego w Niemczynie i Dom Kultury w Czarnej Białostockiej. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu dokonało podsumowania już XIII edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim i udostępniło dla turystów nową, stałą wystawę „Dzieje rolnictwa na ziemiach polskich”. Natomiast Starostwo Powiatowe w Suwałkach przygotowało wydarzenie „Codzienny krajobraz niecodzienny” w Dowspudzie na terenie XIX-wiecznej rezydencji generała wojsk napoleońskich i polskich, mecenasa sztuki hrabiego Ludwika Michała Paca, wzbogacając i uzupełniając program Powiatowego Święta Plonów.

 

Oto wyróżnieni organizatorzy wydarzeń w województwie podlaskim:

  1. Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu,
  2. Pan Piotr Selwesiuk Wójt Gminy Orla oraz Pani Anna Niesteruk, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Orli,
  3. Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach,
  4. Pani Beata Chełmicka-Bordzio Starostwo Powiatowe w Suwałkach,
  5. Stowarzyszenie Dziedzictwo Podlasia w Puchłach.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kreatywnych pomysłów na promowanie lokalnego dziedzictwa w kolejnych latach!

Motyw przewodni tegorocznej edycji EDD, odnoszący się do związków dziedzictwa i krajobrazu, realizuje ideę kampaniiKrajobraz mojego miasta. Jej zasadniczym celem jest podnoszenie świadomości, w jaki sposób można wpływać na kształtowanie się przestrzeni miejskiej i dlaczego warto to robić. Kampania nie tylko diagnozuje problemy współczesnych miast – chaos reklamowy, konieczność ochrony zabytków i miejsc pamięci, funkcjonalne i estetyczne zagospodarowanie przestrzeni zielonej – ale też pokazuje dobre praktyki i udane modernizacje przestrzeni publicznej oraz wskazuje na korzyści płynące z dbania o wspólne otoczenie i jego znajomości. Wydarzenia w ramach 25. edycji Europejskich Dni Dziedzictwa były lokalnym rozwinięciem postulatów kampanii.

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron Europejskich Dni Dziedzictwa i kampanii Krajobraz mojego miasta


fot.: Sławomir Mielnik 
       Artur Warchała

facebook