Dodana: 6 marzec 2018 17:24

Zmodyfikowana: 6 marzec 2018 17:27

Książnica Podlaska będzie kontynuować edycję "Pism rozproszonych" Zygmunta Glogera. Zdobyła na to grant

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku zdobyła grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (moduł: Dziedzictwo narodowe, I/2017). Finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego projekt nosi tytuł: Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach. Projekt znalazł się wśród 28 projektów (z 228 wniosków), które sfinansuje MNiSW.Na realizację projektu Książnica otrzyma ponad 600 tys. zł.

Ilustracja do artykułu 28576396_1788781154495107_8116871095286466467_n.jpg

Grantem będzie kierował - podobnie jak w przypadku pierwszej edycji, realizowanej w latach 2013-2017 - prof. Jarosław Ławski z Katedry Badań Filologicznych "Wschód-Zachód" Uniwersytetu w Białymstoku, natomiast jednostką realizującą projekt jest Dział Naukowy Książnicy Podlaskiej, kierowany przez dra Łukasza Zabielskiego.
Projekt zakłada krytyczne opracowanie i wydanie rękopisów, druków rzadkich i niewznawianych oraz rękopiśmiennych listów, a więc niedostępnych lub najtrudniej dostępnych dzieł Zygmunta Glogera, znanego podlaskiego "starożytnika", archeologa, historyka, publicysty.
Jest to dorobek o wielkiej doniosłości naukowej, dokumentujący:
1. Wyniki prac Glogera jako zbieracza dawnych pieśni, literatury ludowej (pisma niewznawiane od XIX w., bez krytycznego aparatu i opracowania).
2. Listy Glogera do przedstawicieli polskiej elity intelektualnej II poł. XIX w.
3. Rękopiśmienną spuściznę uczonego i pisarza, a także rysownika (jako rysownik nie był Gloger znany).

Owocem czteroletnich prac będzie siedmiotomowa edycja dzieł twórcy "Encyklopedii staropolskiej ilustrowanej", w znacznym stopniu rekompensująca wydawnicze braki, które były wielokrotnie sygnalizowane przez współczesnych historyków, literaturoznawców, a przede wszystkim pasjonatów twórczości Glogera.

Szczegóły na stronie MNiSW:
http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/wyniki-konkursow-nprh-dziedzictwo-narodowe-i-2017-i-uniwersalia-2-2.html 

Na zdjęciu dyrektor Książnicy Jolanta Gadek z Magdaleną Zawidzką - prawnuczką Glogera i dr. hab. Anną Janicką.

facebook