Dodana: 6 luty 2018 12:30

Zmodyfikowana: 6 luty 2018 14:43

Działający w sferze kultury Podlasianie otrzymają stypendia marszałka

16 osób, zajmujących się działalnością artystyczną, twórców i animatorów kultury otrzyma Stypendia Marszałka Województwa Podlaskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami. Uroczysta gala odbędzie się w czwartek (8 lutego) w gmachu Muzeum Historycznego w Białymstoku przy ul. Warszawskiej 37. Początek uroczystości o godz. 11.00. Stypendia mają charakter indywidualny i są przyznawane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w drodze uchwały na okres pół roku i roku.

Ilustracja do artykułu ikona.jpg

W roku 2017 wpłynęło łącznie 45 wniosków na stypendia roczne i półroczne na rok 2018, w tym na stypendia półroczne złożono – 9 wniosków, na stypendia roczne  36. Wnioski oceniała Komisja, w skład której weszli: Violetta Bielecka, Zbigniew Fałtynowicz, Dariusz Fionik, Beata Hyży-Czołpińska, Malinowski Jacek, Małgorzata Sporek-Czyżewska, Sławomir Zgrzywa.

Lista osób, które otrzymały stypendia roczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2018:

1. Grażyna Wołkow na realizację przedsięwzięcia: Digitalizacja kliszowego archiwum fotograficznego artysty fotografika Wiktora Wołkowa z podziałem na tematy.
2. Izabela Suchocka – na realizację przedsięwzięcia - Uporządkowanie i opracowanie spuścizny literackiej Janiny - Kozak Pajkert.
3. Zenon Krajewski na realizację przedsięwzięcia : Napisanie II tomu powieści – sagi- odzwierciedlającej wojenno - okupacyjne losy kilku chłopskich i mieszczańskich rodzin Powiatu Łomżyńskiego.
4. Magdalena Toczydłowska-Talarczyk na realizację przedsięwzięcia - Zaprojektowanie i wydanie książki dla dzieci pt.:” Dlaczego w trawie piszczy?”.
5. Rafał Domagała – na realizację przedsięwzięcia : Wykonanie projektów oraz skonstruowanie lalek teatralnych, jako punktu wyjścia do dalszej pracy artystycznej.
6. Bernarda Rość – na realizację przedsięwzięcia: „Korycin w tkaninie dwuosnowowej”. Cykl warsztatów rękodzielniczych tkactwa dwuosnowowego dla dzieci i młodzieży pt.:” Ocalić od zapomnienia tkaninę dwuosnowową”.
7. Aneta Prymaka-Oniszk - na realizację przedsięwzięcia : „ Od bieżeństwa do wymiany ludności. Dalsze losy uchodźców 1915 roku”.
8. Agnieszka Kacprzak – na realizację przedsięwzięcia: Drewniana architektura Podlasia, edukacyjny zestaw drewnianych klocków dla dzieci.

 

Lista osób, które otrzymały stypendia półroczne w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i opieki nad zabytkami na rok 2018:

1. Szymon Jan Sinoff - na realizację przedsięwzięcia: Dokończenie produkcji autorskiego filmu dokumentalnego pod roboczym tytułem” Zdążyć zobaczyć”.
2. Robert Marat na realizację przedsięwzięcia: Przygotowanie utworów Ignacego Jana Paderewskiego i Fryderyka Chopina do wspólnego nagrania płyty CD.
3. Mirosław Ciesnowski na realizację przedsięwzięcia : Przygotowanie do wydania płyty zawierającej pieśni obrzędowe z Hajnówki i okolic w opracowaniu na akordeon i instrumenty ludowe.
4. Anna Kondratiuk–Świerubska – na realizację przedsięwzięcia : Napisanie cyklu reportaży poświęconych historii i losom ludzi zamieszkałych w Puszczy Białowieskiej po obu stronach granicy.
5. Jan Godlewski - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny pt.:” Pamięć kształtu”.
6. Ewa Behrens - na realizację przedsięwzięcia: Projekt artystyczny: Książka fotograficzna pt.:„Zieleń Białegostoku”.
7. Paweł Matyszewski - na realizację przedsięwzięcia : Wielopłaszczyznowa, multimedialna wypowiedź na temat GRANICY.
8. Paula Czarnecka - na realizację przedsięwzięcia: Produkcja filmu krótkometrażowego pt.: „Nad dachem”.


Fotografia autorstwa Wiktora Wołkowa

facebook