Dodana: 6 maj 2020 15:31

Zmodyfikowana: 7 maj 2020 13:34

Pożyczki w ramach Podlaskiego Pakietu Gospodarczego

Pożyczek udzielają nasi pośrednicy, którzy zostali wyłonieni do świadczenia tych usług. Prosimy o kontakt z nimi. Udzielą szczegółowych informacji na temat oferty pożyczkowej.

 

 • Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego Białystok

ul. Starobojarska 15, 15-073 Białystok, nr tel. 85 740 86 76, 85 740 86 83, e-mail: pozyczki@pfrr.pl;

 

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach

ul. Tadeusza Kościuszki 62, 16-400 Suwałki

nr tel. 87 565 13 86;

 

 • Fundusz Wschodni Sp. z o.o,

ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok

nr tel. 85 307 01 05;

 

 • Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych TISE SA

ul. Piękna 1 (III piętro), 15-282 Białystok

nr tel.: 85 307 01 05, 662 836 358.

 


Najczęściej zadawane pytania dotyczące pożyczek:

 

Co oferujemy w ramach już zawartych umów?

 • zawieszenie rat do 6 miesięcy,
 • wydłużenie okresu karencji do 12 miesięcy, jeżeli przedsiębiorca zawarł umowę, ale nie rozpoczął jeszcze spłaty zobowiązania,
 • obniżenie do 0 oprocentowania pożyczki.

 

Do kogo skierowana jest pomoc?

Pomoc kierujemy do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

 

Na co może być przeznaczona pożyczka?

Z tej pożyczki mogą skorzystać przedsiębiorcy, którzy pomimo sytuacji w kraju chcą inwestować w swoją działalność gospodarczą.

W ramach pożyczki można sfinansować inwestycje mające na celu, m.in.:

 • wdrażanie innowacji produktowych, procesowych, marketingowych i organizacyjnych w sektorze usług lub sektorze produkcyjnym, w tym m.in.:
 • rozbudowę przedsiębiorstw prowadzącą do wprowadzenia na rynek nowych produktów/usług,
 • dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmianę w sposobie świadczenia usług, skutkujących wprowadzeniem na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług,
 • inwestycje w nowoczesne maszyny i sprzęt produkcyjny.
 • zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, w tym m.in.:
 • wdrażanie, rozbudowę i unowocześnianie systemów informatycznych, wspieranie procesów informatyzacji wewnętrznej przedsiębiorstw oraz wykorzystania najnowszych osiągnięć technologicznych i organizacyjnych dla wprowadzania procesów modernizacyjnych w przedsiębiorstwach, np. wdrożenie wirtualnego systemu obsługi działalności, nowoczesnych rozwiązań informatycznych w organizacji i zarządzaniu, stworzenie portalu pracowniczego do zarządzania zasobami personalnymi,
 • operacje przyczyniające się do rozwoju produktów i usług opartych na technologiach informacyjno-komunikacyjnych (e-biznes) poprzez zakup sprzętu, oprogramowania, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcą a klientem końcowym (B2C), sprzedaż produktów i usług w internecie,
 • zastosowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w rozwoju i poprawie efektywności działania, m.in. poprzez wsparcie rozwoju współpracy między przedsiębiorstwami (B2B), automatyzację procesów biznesowych i wymiany danych.

Trwają zaawansowane prace nad umożliwieniem w ramach pożyczki rozwojowej finansowania dodatkowego wsparcia w postaci kapitału obrotowego na wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku .

 

Na jak długo można odroczyć spłatę pożyczki?

Przedsiębiorcy przysługuje karencja w spłacie do 12 miesięcy, co w praktyce oznacza, że może inwestować w firmę oraz finansować wydatki obrotowe odraczając do 12 miesięcy rozpoczęcie spłaty zobowiązania.

 

Czy pożyczkę można przeznaczyć na pokrycie wkładu własnego w ramach innego projektu współfinansowanego ze środków unijnych?

Tak, pod warunkiem, że nie jest finansowany ten sam cel i te same wydatki.

 Nie można łączyć pożyczki z innym projektem, jeżeli dotyczy tego samego przeznaczenia.

 

W jakiej wysokości jest oprocentowana ta pożyczka?

Jest nieoprocentowana. Przedsiębiorca zwraca pożyczony kapitał w ratach, przy czym należy zaznaczyć, że może skorzystać z długiego okresu finansowania, maksymalnie do 84 miesięcy.

 

Co w sytuacji tymczasowej utraty płynności?

Przedsiębiorca może skorzystać z zawieszenia rat maksymalnie na 6 miesięcy. W takiej sytuacji okres spłaty zobowiązania ulega wydłużeniu proporcjonalnie.

 

Czy ta pożyczka jest już dostępna?

Tak, można już składać wnioski do pośredników (ich dane kontaktowe podajemy w punkcie 15).

 

Jak można złożyć wniosek o pożyczkę?

W tym celu należy skontaktować się z pośrednikiem, który przekaże szczegóły.

 

Czy wymagane są zabezpieczenia pożyczki?

Tak, zabezpieczenia są wymagane, ale to pośrednik ustala na podstawie negocjacji z Beneficjentem, jakiego rodzaju zabezpieczenia mogą zostać wniesione.

 

Co z wkładem własnym? Czy jest wymagany?

Zniesiony został wymóg wkładu własnego pożyczkobiorcy.

 

Mam firmę, która przez koronawirusa jest na skraju upadłości – czy także mogę się ubiegać o pożyczkę? Komercyjne banki już mi odmówiły ze względu na brak płynności finansowej?

Jeżeli w momencie wniosku o pożyczkę firma nie ma zdolności finansowej, wówczas będzie weryfikowana ona na dzień 31 grudnia 2019 roku.

 

Czy można łączyć pożyczki od kilku operatorów?

Można łączyć pożyczki, ale trzeba pamiętać, że nie mogą one być przeznaczone na ten sam cel.

 

W poprzednim roku otrzymałem już taką pożyczkę i jestem w trakcie spłaty – czy mogę w związku z tym liczyć na zmianę warunków spłaty mojej pożyczki?

Tak. Należy w tej sprawie zgłosić się do pośrednika, z którym zawarta została umowa pożyczki.

 


Dodatkowo przedsiębiorcy mogą korzystać z atrakcyjnych pożyczek, będących w dyspozycji pośredników, z którymi współpracuje Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Są to:

 • Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach,
 • Agencja Rozwoju Regionalnego "ARES" S.A. w Suwałkach,
 • Podlaski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o.,
 • Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa.

Rekomendujemy im:

 • zawieszenie rat kapitałowo-odsetkowych, tzw. „wakacji kredytowych” do 6 miesięcy,
 • zapewnienie dodatkowej karencji w spłacie rat kapitałowych do 6 miesięcy,
 • wydłużenie okresu finansowania do 6 miesięcy.

Informacje na temat dofinansowań do wynagrodzeń w zakładce:  www.wrotapodlasia.pl/wynagrodzenia

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook