Dodana: 11 październik 2018 14:17

Zmodyfikowana: 11 październik 2018 14:33

W Białymstoku powstanie Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Unit

Zarząd Województwa Podlaskiego oficjalnie przekazał budynek SP ZOZ Gruźlicy i Chorób Płuc Białostockiemu Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku. Powstanie w nim Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Unit oraz Centrum Diagnostyki Ginekologicznej i leczenia w trybie 1-go dnia. Podpisanie aktu notarialnego odbyło się 11 października br. podczas konferencji prasowej. W spotkaniu wzięli udział marszałek Jerzy Leszczyński, członkowie zarządu Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski. Białostockie Centrum Onkologii reprezentowała dyrektor placówki Magdalena Joanna Borkowska.

Ilustracja do artykułu bco akt notarialny-12.jpg

- Zarząd województwa uznał, że najlepszym rozwiązaniem, dotyczącym budynku po dawnym szpitalu chorób płuc, będzie nieodpłatne przekazanie go na potrzeby BCO i utworzenie tam Centrum Diagnostyki Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet Breast Cancer Unit oraz Centrum Diagnostyki Ginekologicznej i leczenia w trybie 1-go dnia - mówił Jerzy Leszczyński  - BCO jest największą placówką w regionie jeśli chodzi o leczenie chorób onkologicznych i jak wynika z mapy potrzeb zdrowotnych, ponad 30 proc. pacjentów onkologicznych korzysta z diagnostyki i leczenia właśnie w tej jednostce. Uważamy że Centrum diagnostyki uzyska akredytacje i będzie wiodącą jednostką leczenia nowotworów piersi i narządów układu rodnego.

Członek Zarządu Stefan Krajewski podkreślił, że było wiele pomysłów na zagospodarowanie budynku przy Warszawskiej 18, łącznie z jego sprzedażą. Jednak po przedstawieniu przez BCO koncepcji utworzenia tam ośrodka Breast Cancer Unit i radni wojewódzcy, i zarząd przychylili się do pomysłu.
- Pragnę podkreślić, że projekt został zaakceptowany przez sejmik i zarząd jednogłośnie, ponad podziałami politycznymi i bez żadnych sporów - podkreślił Stefan Krajewski.

Warto dodać, że - jak zapowiedział marszałek Jerzy Leszczyński - zarząd województwa zamierza wpisać do projektu budżetu na 2019 r. kwotę 800 tys. zł na przygotowanie całej dokumentacji projektowej, dotyczącej utworzenia centrum diagnostyki.

Bogdan Dyjuk, odpowiedzialny w zarządzie województwa m.in. za służbę zdrowia, podkreślał, że Białostockiemu Centrum Onkologii, jako wiodącej w regionie placówce diagnozującej i leczącej pacjentów onkologicznych, należy się szczególne wsparcie, przede wszystkim przez wzgląd na coraz większą ilość zachorowań na raka.
- Niestety, obszar chorób onkologicznych rozwija się. Bardzo ważne jest więc zapewnienie pacjentkom kompleksowej diagnostyki oraz efektywnego leczenia. Należy też pamiętać, że to właśnie mieszkanki naszego regionu są prawdziwymi beneficjentami przekazania tej nieruchomości – to z myślą o nich staramy się podnosić jakość świadczonych usług medycznych w podległych nam jednostkach opieki zdrowotnej.

Satysfakcji z możliwości utworzenia Breast Cancer Unit w Białymstoku nie kryje dyrektor BCO Magdalena Joanna Borkowska.
-  Nowoczesne terapie, możliwości naszej kadry medycznej, urządzenia medyczne, które nabywamy i w ramach pomocy ze strony Urzędu Marszałkowskiego, i z własnych zasobów, stanowią o tym, że w BCO istnieje ogromny potencjał, jeśli chodzi o metody i sposoby leczenia – mówiła dyrektor. – Ale w województwie podlaskim nie istnieje miejsce, które obejmowałoby całościowo i holistycznie pacjentów onkologicznych. A właśnie taka jest ideologia BCU – diagnozowania i kompleksowego leczenia.

Koncepcja Breast Cancer Unit – kompleksowych ośrodków diagnozy i leczenia chorób nowotworowych kobiet - funkcjonuje w Europie od lat 90-tych.  W Polsce takie ośrodki funkcjonują w czterech miastach. Białostocka placówka byłaby pierwszą w tym regionie kraju. Koordynatorem Breast Cancer Unit przy BCO jest dr n.med. Leszek Kozłowski.

- My jako lekarze musimy wyjść naprzeciw oczekiwaniom epidemiologicznym, a niestety rak piersi i nowotworów żeńskiego narządu rodnego jest to epidemia XXI wieku. Te tendencje są podobne na całym świecie, ale o ile zachorowalność w Polsce na raka piersi jest średnia, to umieralność – bardzo duża - mówił dr Kozłowski. -  Wynika to i z tego, że pacjentki zgłaszają się od nas za późno, ale powodem jest również to, że są leczone w różnych ośrodkach, a sukces leczenia chorób nowotworowych wynika z kompleksowości, z tego, że jest to skojarzony proces leczenia związany z diagnostyką, chemioterapią, radioterapią… - podkreślał dr Kozłowski.

Przekazanie przez samorząd województwa budynku po szpitalu przy ul. Warszawskiej 18 na potrzeby BCO to dobry poczatek tworzenia placówki Breast Cancer Unit. W przyszłym roku mogłyby rozpocząć się prace nad dokumentacją techniczną - pieniądze na ten cel (800 tys. zł) mają być wpisane do projektu przyszłorocznego budżetu województwa. Kiedy Centrum mogłoby ruszyć - prawdopodobnie w ciagu dwóch-trzech lat.

ak
video: Bogdan Bednarek

***

Białostockie Centrum Onkologii  im. Marii Skłodowskiej-Curie jest największą placówką prowadzącą leczenie onkologiczne w regionie. Dysponuje kompletnym zapleczem diagnostyczno-leczniczym i jako jedyne w województwie prowadzi leczenie radioterapeutyczne.  Jak wynika z „Map potrzeb zdrowotnych dla województwa podlaskiego” 35% wszystkich pacjentów z regionu, u których rozpoznaje się chorobę nowotworową, trafia do Białostockiego Centrum Onkologii.

Prognozowana na 2025 rok liczba zachorowań na nowotwory piersi jest o 50% większa niż obserwowana w 2006 roku. Bardzo ważne jest więc zapewnienie pacjentkom kompleksowej diagnostyki oraz efektywnego leczenia.

Z analizy porównawczej zabiegów wykonanych w obrębie piersi w BCO
w 2017 roku i trzech kwartałach 2018 roku  zauważyć można wzrost:

  • liczby zabiegów z rekonstrukcją piersi o 141%,
  • kompleksowych zabiegów w obrębie piersi o 84%,
  • radykalnego odjęcia piersi o 41%, co świadczy o pilnej potrzebie rozwijania sieci Breast Cancer Units w komfortowych dla pacjentek warunkach.

Terapia w ośrodkach Breast Units przynosi najlepsze efekty w postaci: najwyższego odsetka wyleczonych kobiet, najwyższego odsetka operacji oszczędzających pierś a także lepszej jakości życia pacjentek.

Dzięki  sieci Breast Units u 10% kobiet leczonych na raka piersi można znacznie przedłużyć życie. Skraca się czas między diagnostyką a leczeniem. Przejście do kolejnego etapu walki z nowotworem jest najkrótsze. Nad ich leczeniem czuwa zespół specjalistów,
w którym oprócz chirurgów, są również radioterapeuci, radiolodzy, chemioterapeuci, patolodzy oraz psycholog. Zbiera się zespół wielodyscyplinarny i podczas spotkania omawiana jest każda pacjentka.  Zespół udziela jej wsparcia, zapewnia kontrolę i śledzi ich losy po zakończeniu leczenia.

Proces diagnostyczno-leczniczy i dostęp do niezbędnych świadczeń realizowanych przez doświadczonych specjalistów, wsparcie, kontrola po zakończeniu leczenia zapewnione 
na miejscu sprzyja skróceniu czasu, gwarantuje kompletność i właściwą sekwencję zdarzeń – oraz ogranicza zjawiska takie jak powtarzanie badań generujące nieefektywność finansową
i opóźnienia, przyśpiesza proces powrotu do zdrowia oraz daje poczucie bezpieczeństwa chorym.

Koncepcja

Projektuje się zamknięcie istniejącego patio zadaszeniem przeszklonym. Przewiduje się zabudowę 1 kondygnacji patio parkingiem dla samochodów osobowych - dwukondygnacyjnym. W ten sposób na 2 kondygnacji, dostępnej bezpośrednio z poziomu terenu od ul. Warszawskiej, powstanie ogólnodostępna strefa dla pacjentów i ich rodzin. Aranżacja strefy - ukształtowanie zieleni, wprowadzenie wygodnych siedzisk i funkcji bufetowej -  pozwoli na odreagowanie stresu związanego z badaniem. 3 kondygnację przeznacza się na blok operacyjny, specjalizujący się w nowotworach piersi, przyległy oddział łóżkowy na 20 łóżek oraz Centrum Diagnostyki Ginekologicznej.

Część frontową adaptuje się na pomieszczenia Diagnostyki Ginekologicznej i Leczenia
w trybie 1-go dnia. 4 kondygnację przeznacza się w całości na Zakład Diagnostyki Molekularnej (Genetyka). 1 kondygnacja będzie przeznaczona na niezbędne pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Dofinansowanie Zarządu Województwa

Do projektu budżetu Województwa Podlaskiego na rok 2019 Zarząd Województwa Podlaskiego zamierza wpisać kwotę  800 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Nowotworowych Kobiet - Breast Cancer Unit oraz Centrum Diagnostyki Ginekologicznej.

W latach 2010 - do 31.08.2018 Samorząd Województwa Podlaskiego na realizację inwestycji i dofinansowanie projektów unijnych przekazał Białostockiemu Centrum Onkologii dofinansowanie w kwocie 54 753 243 zł.

W latach 2014-2017 Zarząd Województwa Podlaskiego wspierał działalność Białostockiego Centrum Onkologii przekazując środki finansowe w wysokości 36.607.918 zł,
na przedsięwzięcia inwestycyjne, w tym na zakup aparatury i sprzętu medycznego.

Niewątpliwie inwestycje, które dokonały się w ostatnich latach w BCO poprawiły jakość opieki zdrowotnej w naszym Szpitalu poprzez zapewnienie wysokiej jakości aparatury medycznej, szybszą i bardziej precyzyjną diagnostykę pacjentów oraz umożliwiły większą dostępność do udzielanych specjalistycznych świadczeń opieki zdrowotnej, a tym samym wcześniejsze wykrywanie zmian nowotworowych i skuteczniejsze leczenie.

W budżecie Województwa na rok 2018 została zabezpieczona kwota ponad 9 mln
z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne w BCO, w tym zakup aparatury i sprzętu medycznego.

 

 

 

facebook