Dodana: 24 czerwiec 2019 14:08

Zmodyfikowana: 24 czerwiec 2019 14:30

TOPSOR na podlaskich SOR-ach

Ten system ma uporządkować sytuację w szpitalnych oddziałach ratunkowych, skrócić kolejki i czas oczekiwania na pomoc lekarską – jedenaście podlaskich szpitali podpisało umowę partnerską z Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym na wdrożenie systemu TOPSOR (Tryb Obsługi Pacjenta na Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych).

Ilustracja do artykułu podpisanie umów na system TOPSOR (2).JPG
  • Projekt TOPSOR będzie realizowany w 232 oddziałach ratunkowych na terenie całego kraju. W Podlaskiem system zostanie wdrożony w jedenastu placówkach – dwóch szpitalach klinicznych, trzech wojewódzkich i sześciu szpitalach powiatowych.
  • Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, a beneficjentem środków jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
  • Całkowity koszt projektu to ponad 39 mln zł., z czego 33 mln zł. to dofinansowanie z funduszy europejskich.

Umowy partnerskie podpisano w poniedziałek (24.06) w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. O szczegółach projektu mówili Wiceminister Zdrowia Janusz Cieszyński i dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Paweł Kamiński. Gospodarzem spotkania był wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.

TOPSOR usprawni obsługę pacjenta na szpitalnym oddziale ratunkowym

Wprowadzenie systemu ma przede wszystkim usprawnić i  wdrożyć jednolite standardy obsługi pacjenta w całej Polsce.
Po zarejestrowaniu się na SOR, pacjent zostanie poddany tzw. segregacji medycznej, co w praktyce oznacza zakwalifikowanie do jednej z czterech kategorii ze względu na konieczność szybkiej pomocy medycznej. Pacjent otrzyma też informację jaki jest przewidywany czas oczekiwania na wizytę lekarską – informacja będzie wyświetlona na monitorach specjalnych biletomatów już w momencie przybycia na SOR.
Dane o liczbie pacjentów i informacja o stanie zagrożenia zdrowia usprawni pracę lekarzy. System pozwoli też Ministerstwu Zdrowia i NFZ  na kontrolę i  diagnozę sytuacji na poszczególnych oddziałach ratunkowych.

Do sierpnia 2020 r. wszystkie szpitale z oddziałami ratunkowymi będą w systemie TOPSOR

Projekt pn. Tryb Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym jest realizowany przez Ministerstwo Zdrowia, a beneficjentem środków jest Lotnicze Pogotowie Ratunkowe.
Jak informował podczas spotkania dyrektor LPR Paweł Kamiński, pogotowie jest odpowiedzialne za realizację przetargu na sprzęt i wdrożenie systemu w 232 szpitalach w całym kraju.

System ma ruszyć już w październiku. Jak informuje wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński w pierwszej kolejności  system zostanie wdrożony w 76 największych oddziałach ratunkowych w kraju
 - Na największych SOR-ach jest obsługiwanych 80 procent wszystkich pacjentów , dlatego wdrożenie systemu na tych oddziałach było priorytetem – mówił minister Cieszyński
Pozostałe szpitale maja zostać włączone do systemu do sierpnia 2020 r.

W Podlaskiem najwięcej pacjentów (według danych za 2018r.) przyjął Uniwersytecki Szpital Kliniczny blisko 39 tys., natomiast średnio SOR-y w naszym województwie przyjmują 13,8 tys. osób

ak

facebook