Dodana: 28 czerwiec 2019 15:29

Zmodyfikowana: 3 lipiec 2019 09:41

Szpital Powiatowy w Bielsku Podlaskim z nową centralną sterylizatornią

Zakończyła się przebudowa centralnej sterylizatorni w bielskim szpitalu. Uroczyste otwarcie inwestycji odbyło się w piątek (28 czerwca). To była okazja aby zobaczyć miejsce, do którego na co dzień wstęp mają tylko pracownicy szpitala. W kolejnych dniach na powrót stanie się niedostępne dla osób z zewnątrz, by jak najlepiej spełniać swoje zadania. Inwestycja była możliwa dzięki dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Pracownie sterylizatorni demonstrują działanie nowego sprzętu
  • Wartość projektu: 5,8 mln zł
  • Dofinansowanie z RPO: 3,9 mln zł
  • Tytuł projektu: Zapobieganie dezaktywizacji zawodowej społeczeństwa powiatu bielskiego poprzez poprawę dostępności i efektywności świadczeń udzielanych w SPZOZ w Bielsku Podlaskim w zakresie chorób aorty i naczyń obwodowych, układów krążenia i kostno-mięśniowego

 – To dla nas ogromne święto i niezwykle ważny moment, dlatego, że jest to kolejny chyba jeden z najważniejszych elementów dla funkcjonowania szpitala – podkreśliła witając gości podczas piątkowego otwarcia sterylizatorni Bożena Grotowicz, dyrektor szpitala.

Dominik  Maślach, dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w imieniu zarządu województwa pogratulował dyrekcji i pracownikom szpitala zakończenia inwestycji.

– O ile odcinki diagnostyczno-terapeutyczne szpitala zajmujące się chorobami układami krążenia czy narządu ruchu są takie dostępne i widoczne dla pacjentów oraz ich rodzin, tak centralna sterylizatornia działa w subtelny sposób, kompletnie niewidoczny i niech może tak pozostanie. Niech pacjenci nie mają pojęcia o jej istnieniu, a ona pozostanie kluczowe znaczenie w zapewnieniu odpowiedniej jakości świadczeń – powiedział.

Starosta bielski Sławomir Snarski podkreślił, że szpital w Biesku Podlaskim cieszy się w województwie i kraju, doskonałą renomą.

– Dziękuję dyrekcji szpitala i jego pracownikom za tę ciężką, ale i owocną pracę, za dobrą współpracę z zarządem i radą powiatu ­– podkreślił. – Chciałbym powiedzieć, że wiem co jeszcze chcemy w tym szpitalu zrobić, a inwestycje te uważam za naszą powinność w stosunku do mieszkańców powiatu. 

Współpracę reprezentowanej instytucji ze szpitalem w Bielsku Podlaskim chwalił Maciej Olesiński, dyrektor Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

– Narodowy Fundusz Zdrowia zawsze z uwagą patrzy, by dostępność do usług zdrowotnych była stale zwiększana, a szpital w Bielsku Podlaskim jest wzorcowym wręcz przykładem placówki, która w niełatwym otoczeniu, potrafi się stale rozwijać i bezbłędnie trafiać w potrzeby mieszkańców Bielska Podlaskiego i całego powiatu bielskiego – zaznaczył.

 

***

Przebudowa sterylizatorni to część większego projektu o łącznej wartości 5,8 mln zł. Zakłada on również zakup nowoczesnego wyposażenia na potrzeby Oddziału Urazowo-Ortopedycznego i Poradni urazowo-ortopedycznej oraz Oddziału Chirurgicznego z Pododdziałem Chirurgii Naczyniowej i Poradni chirurgicznej szpitala w Bielsku Podlaskim. Projekt został dofinansowany kwotą 3,9 mln zł przekazaną w ramach osi priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, poddziałanie 8.4.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia w ramach RPO.

ms

facebook