Dodana: 8 luty 2018 12:51

Zmodyfikowana: 9 luty 2018 08:13

Suwalski szpital psychiatryczny potwierdził najwyższą jakość opieki

Specjalistyczny Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Suwałkach otrzymał certyfikat ISO 9001:2015. Tym samym placówka potwierdziła najwyższą jakość opieki nad pacjentami.

Ilustracja do artykułu 1.jpg

Uroczyste wręczenie certyfikatu odbyło się w czwartek 8 lutego, podczas specjalnej konferencji pt.: „Jakość w opiece psychiatrycznej” z udziałem m.in. regionalnych i miejskich władz samorządowych. Do Suwałk na tę wyjątkową uroczystość przyjechali także przedstawiciele stowarzyszenia managerów opieki zdrowia, federacji szpitali polskich, lekarze specjaliści i dyrektorzy szpitali z wielu części Polski.

- Certyfikacja to proces długi i żmudny dlatego jestem pełen podziwu dla władz szpitala i pracowników. Choć to znaczny wysiłek organizacyjny ale daje wymierną korzyść. Wierzę, że w konsekwencji przełoży się on na to co ważne, czyli na pieniądze, bo jak wiadomo, jakość kosztuje – powiedział Bogdan Dyjuk, członek zarządu województwa odpowiedzialny za wojewódzkie placówki ochrony zdrowia. Wspólnie z Waldemarem Kwaterskim, dyrektorem szpitala powiatowego w Sejnach i radnym wojewódzkim przekazał na ręce Bożeny Łapińskiej, dyrektorki szpitala oficjalny certyfikat ISO 9001:2015.

            Certyfikat potwierdza, że szpital stosuje system zarządzania zgodny z wymaganiami międzynarodowej normy. Suwalski szpital poddał się procesowi kontroli w całości oraz odrębnie certyfikacji warsztatów terapii zajęciowej oraz zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego psychiatrycznego. Przeprowadził ją niezależny, zewnętrzny audytor. Certyfikat jest ważny do 2020 roku, ale pod warunkiem pozytywnych, corocznych kontroli.

- W ramach wdrażania ISO powstała m.in. księga procesów zarządzania i usług medycznych - wyjaśnia Bożena Łapińska, dyrektor suwalskiego szpitala psychiatrycznego. - Co oznacza, że na wszystkich etapach leczenia, procedury zostały dokładnie określone i ustandaryzowane, tak by zminimalizować ryzyko i nie pozostawiać miejsca przypadkowi. Szczególnie ważne jest to w sytuacjach kryzysowych, kiedy cały zespół musi działać wedle bardzo jasno określonych instrukcji, ale ma to też znaczenie przy wydawałoby się prostych zabiegach. Zawsze chodzi przecież o ludzkie zdrowie i życie.

Certyfikat przyznawany jest na trzy lata. Dopinguje więc placówkę do ciągłego  podnoszenia jakości swoich działań.

- Pacjentom zaś daje poczucie bezpieczeństwa i pewność, że sposób leczenia oraz wszelkie aspekty postępowania z chorym w trakcie hospitalizacji, są zgodne z zatwierdzonymi, europejskimi normami - dodaje dyrektor Łapińska.

Obecny na spotkaniu Czesław Rynkiewicz, prezydent Suwałk, zaznaczył, że odczuwa wielką satysfakcję z udziału w wydarzeniu wieńczącym trud całego personelu placówki.

 - Cieszę się, że pomyślnie pokonaliście kolejne wyzwanie. Serdecznie gratuluję tego sukcesu i życzę, aby konsekwencją tego były większe środki na opiekę nad Państwa pacjentami.

O pieniądzach mówił też marszałek Bogdan Dyjuk. Przypomniał bowiem o akcji zarządu województwa prowdzonej wspólnie ze szpitalami pn.: „Apel o 1 zł”, a owa złotowka to pieniądz dla podlaskiej psychiatrii – w tym również suwalskiego szpitala psychiatrycznego.

- Podwyższenie wyceny za tzw. punkt świadczenia psychiatrycznego pozowliłoby naszym szpitalom na choć trochę oddechu, wzmocniłoby poczucie bezpieczeństwa finansowego - wyjaśniał. Obecnie podlaskka psychiatria – a ścislej świadczenia psychiatryczne i leczenie uzależnień w oddziałach szpitalnych wyceniona jest na 10, 80 zł za tzw. punkt. Apel o 1 zł – to podwyższenie owej wyceny do 11,80 zł.

 

 

facebook