Dodana: 7 czerwiec 2018 13:59

Zmodyfikowana: 7 czerwiec 2018 13:59

Razem łatwiej - rehabilitacja i aktywizacja kobiet z chorobą nowotworową

Klub Amazonka w Białymstoku siedzibą w Białymstoku otrzymał z budżetu województwa podlaskiego dofinansowanie w kwocie 16 000,00 zł na realizację zadania publicznego pt. „Razem łatwiej - rehabilitacja i aktywizacja kobiet z chorobą nowotworową”. Dotacja celowa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Ilustracja do artykułu amazonki.png

fot.: Archiwum Wrota Podlasia

Pliki do pobrania

facebook