Dodana: 8 listopad 2017 08:21

Zmodyfikowana: 8 listopad 2017 10:31

Łomża. Konferencja Ku Trzeźwości Narodu

Samorządowcy, specjaliści w leczeniu uzależnień, duchowni, a także rodziny borykające się z problemem alkoholowym dyskutują o profilaktyce uzależnień, a także o tym jak pomóc ludziom dotkniętym problemem uzależnienia- we wtorek, 7 listopada rozpoczęła się dwudniowa Konferencja ph. Ku Trzeźwości Narodu. W jej ramach odbędzie się Narodowy Kongres Trzeźwości, 25 - lecie działalności Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży, Łomżyńska Szkoła Profilaktyki. W konferencji biorą również udział członkowie zarządu województwa podlaskiego - Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski i wiceprzewodniczący sejmiku Mieczysław Bagiński.

Ilustracja do artykułu IMG_7007.JPG

Konferencja „Ku Trzeźwości Narodu - Narodowy Kongres Trzeźwości, 25-lecie działalności WOPiTU, Łomżyńska Szkoła Profilaktyki „

Program 

07.11.2017r. (wtorek)

 

 9.00 – 1000 Msza święta w Katedrze Łomżyńskiej pro. przez J.E. ks. bp dr T. Bronakowskiego

10.15 –1030 Przywitanie  gości

10.30 – 1100 Wystąpienia - J.E. ks. bp dr T. Bronakowski, Marszałek Województwa Podlaskiego,  Prezydent Miasta Łomża i zaproszeni goście

 

11.00 – 12.00 Dyrektor  mgr Renata Szymańska- 25 lecie działalności WOPiTU, podsumowanie i  plany na przyszłość. 

12.00 – 13.30   Przerwa kawowa

13.30 – 14.00   prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek - „ Narodowy Program Trzeźwości”

14.00 – 14.30   dr n. med. Maciej Kopera – Badania procesów emocjonalnych u osób uzależnionych od alkoholu.

14.30 – 15.00   Dyrektor  PARPA  Krzysztof  Brzózka – Prawne aspekty picia alkoholu

15.00 – 15.30  Przerwa obiadowa

18.00 – 18.45  ks. dr Marek Dziewiecki – Jak radzić  siebie w rodzinie dysfunkcyjnej?

18.45 – 19.00  Spotkanie osób i rodzin z problemem uzależnienia  - temat dyskusji  ,,Komunikacja w rodzinie”   prowadzone   przez  terapeutów  WOPiTU

 

08.11.2017r. (środa)

 

 9.00 –  9.30     Powitanie

 9.30 – 10.30    prof. dr hab. Krzysztof Wojcieszek- Skuteczne programy profilaktyki

10.30 – 11.30   dr Szymon Grzelak – Programy rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji         Narodowej

11.30–  11.45   Katarzyna  Łukowska – Programy rekomendowane przez PARPA

11.45– 12.15     dr  Katarzyna Okulicz – Kazaryn -  Program profilaktyczny w świetlicy

12.15– 12.45     Przerwa  kawowa

12.45– 13.15    Katarzyna Łukowska – Zasady dobrej profilaktyki

13.15– 13.45    prof. Maria Ryś – Znaczenie rodziny w profilaktyce uzależnień

13.45– 14.30    ks. dr Marek Dziewiecki – Profilaktyka uzależnień

14.30– 15.00    Podsumowanie    Konferencji

15.00– 15.30   Przerwa obiadowa

18.00– 18.30   ks. dr Marek Dziewiecki - Jak uchronić nasze dzieci?

 

***
W roku 2017 przypada Jubileusz 25-lecia istnienia Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży. To doskonała okazja do dokonania oceny dotychczasowych osiągnięć oraz wyznaczenia nowych celów i dążeń. Jest również momentem refleksji nad czasem przeszłym, przyszłym i nad tym co aktualne. To również czas, aby w sposób szczególny uczcić długoletnią pracę i zaangażowanie wszystkich tych, dzięki którym ten jubileusz mógł zaistnieć.

 

Wojewódzki Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień został powołany decyzją Wojewody Łomżyńskiego na początku 1992 roku jako samodzielna jednostka budżetowa, a oficjalne otwarcie nastąpiło w czerwcu 1992 roku. Jego powstanie było powiewem nowego ducha po I wyborach samorządowych, Kongresie Trzeźwości Diecezji Łomżyńskiej i wizycie w 1991 roku papieża Jana Pawła II. Aktualnie organem nadzorującym jest Zarząd Województwa Podlaskiego.

Początkowo Ośrodek przejął zadania działającej w Łomży Poradni Odwykowej i rozszerzył ofertę terapeutyczną w ramach Poradni Leczenia Uzależnień. Stopniowo rozszerzał się zakres świadczonych usług, a pomoc terapeutyczną mogli uzyskać nie tylko uzależnieni od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, ale też ich bliscy i rodziny. Rozwinęła się oferta pomocy dla osób dorosłych i dzieci z rodzin alkoholowych. Na dzień dzisiejszy w strukturze WOPiTU funkcjonuje Poradnia Leczenia Uzależnień i Współuzależnienia, oddział dzienny leczenia uzależnień 12 osobowy i całodobowy oddział terapii uzależnień, mogący przyjąć 30 osób. W ostatnich latach rozszerzył się zakres udzielanych świadczeń o uzależnienia behawioralne i placówka ma ofertę terapeutyczną dla tej grupy pacjentów i ich bliskich. Od 2005 roku działa placówka terenowa w Zambrowie – Poradnia Leczenia Uzależnień. WOPiTU pełni zadania ośrodka wojewódzkiego w stosunku do placówek leczenia uzależnień na terenie województwa podlaskiego, koordynuje i nadzoruje merytoryczną pracę tych placówek. Do zadań statutowych WOPiTU oprócz świadczeń leczniczych należą działania profilaktyczne i socjoterapeutyczne. Oddziaływania te prowadzone są wśród dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich. Organizowane są obozy socjoterapeutyczne dla dzieci z rodzin z problemem uzależnienia. Aktualnie w ramach proponowanej oferty terapeutycznej WOPiTU chce swoim oddziaływaniem objąć cały system rodzinny leczących się pacjentów. Najnowsza propozycja pomocy to terapia małżeńska i terapia pary. Jako forma wsparcia metod terapeutycznych wykorzystywana jest metoda biofeedbecku. Wielu pracowników oprócz wymaganych do udzielania świadczeń szkoleń z zakresu uzależnień ukończyło 4 letnie szkoły psychoterapeutyczne w różnych nurtach.

W latach 1992-2016 w poradniach było zarejestrowanych około 22 tysiące osób, w oddziałach: stacjonarnym i dziennym w latach 1995-2016 leczyło się ok. 5,5 tysiąca pacjentów. To wymowne liczby, które pokazują jak potrzebna i ważne jest pomoc udzielana przez Ośrodek. Zakres działania wykracza znacznie poza obszar województwa podlaskiego. Problem cierpienia osób dotkniętych uzależnieniem i ich rodzin jest ciągle aktualny od początku istnienia placówki, zwłaszcza że rozszerzyło się spektrum uzależnień.

Planowana zmiana miejsca funkcjonowania WOPiTU pozwoli na przyjęcie większej liczby pacjentów, zwłaszcza leczonych stacjonarnie i stworzy przestrzeń do dalszego rozwoju. 

 

Współorganizatorzy:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości – ks. bp Tadeusz Bronakowski

Urząd Miasta Łomża

 

 

fot.:pixabay 

facebook