Dodana: 4 styczeń 2019 10:47

Zmodyfikowana: 4 styczeń 2019 10:52

Konkurs na działania w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz działalność leczniczą

Od piątku 4 stycznia można już składać oferty na konkurs w sferze ochrony i promocji zdrowia oraz działalności leczniczej, których realizacja będzie przebiegała od 1 lutego do 31 grudnia br. Zarząd Województwa Podlaskiego na realizację tych zadań w 2019 r. przeznaczył 200 tys. zł. Termin składania ofert upływa 1 lutego – oferty składane elektronicznie w systemie www.witkac.pl oraz 4 lutego – potwierdzenie złożonych ofert w formie papierowej.

Ilustracja do artykułu active-84646_960_720.jpg

Otwarty konkurs ofert dotyczy następujących zadań:

1. Działania w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia poprzez upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego stylu życia w populacji województwa podlaskiego.

Zdecydowana większość problemów zdrowotnych to tzw. choroby cywilizacyjne, które były powodem większości zgonów w województwie podlaskim. Czynnikami ryzyka chorób cywilizacyjnych są m.in.: siedzący tryb życia, nadwaga i otyłość, brak aktywności fizycznej, nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu. Społeczeństwo województwa podlaskiego cechuje niska aktywność fizyczna a podstawową przyczyną tego stanu jest niska świadomość dotycząca czynników ryzyka chorób.

2. Działania w zakresie wczesnego wykrywania oraz ograniczania skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim.

Najczęstszymi przyczynami hospitalizacji w ostatnim okresie, w grupie dzieci i młodzieży były urazy i zatrucia. Urazy stanowią w naszym regionie coraz większy problem zdrowotny, społeczny i ekonomiczny, dotyczą również osób powyżej 65.

3. Działania mające na celu zapobieganie i ograniczenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w województwie podlaskim.

Choroby zakaźne pozostają w województwie podlaskim ważnym problemem zdrowotnym, który wymaga wzmożonego nadzoru. Priorytetem jest zmniejszenie liczby zatruć pokarmowych, a także zmniejszenie zapadalności na choroby przenoszone przez naruszenie ciągłości tkanek.

4. Działania dotyczące profilaktyki zaburzeń i chorób psychicznych.

W ostatnich latach notuje się wzrost liczby osób leczonych w ambulatoryjnych poradniach zdrowia psychicznego, co świadczy o pogorszeniu kondycji psychicznej mieszkańców województwa podlaskiego. Rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych pociąga za sobą narastające koszty społeczne i gospodarcze.

 

Określone zadania są zgodne są z celem strategicznym i celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz.U. 2016r. poz. 1492) i zadaniami określonymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017–2022 ( Dz. U. 2017 r. poz. 458).

 

W załącznikach poniżej ogłoszenie konkursu, karta oceny formalnej i karta oceny merytorycznej.

Fot. Pixabay

 

Pliki do pobrania

facebook