Dodana: 24 listopad 2016 11:21

Zmodyfikowana: 24 listopad 2016 11:21

Spotkanie robocze z przedstawicielami Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

W środę 23 listopada br. miało miejsce spotkanie robocze przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia –Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński i Pani Wicemarszałek Anna Naszkiewicz, CSIOZ reprezentował Pan Marcin Węgrzyniak - Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora ds. Informacji i Współpracy z Regionami – Pan Wojciech Górnik wraz z pracownikami.

Ilustracja do artykułu IMG_2726.JPG

Przedstawiciele Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku oraz trzech podmiotów leczniczych woj. podlaskiego: Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach, Szpital Wojewódzkiego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Białymstoku oraz SP ZOZ w Bielsku Podlaskim zaprezentowali wdrożone, w ramach realizacji projektu Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie, rozwiązania i omówili występujące na poziomie regionalnym problemy. Podczas spotkania nastąpiło nakreślenie obszarów, w których możliwa byłaby współpraca między systemami budowanymi i wdrażanymi na poziomie lokalnym, a rozwiązaniami tworzonymi centralnie.

Celem spotkania było zacieśnienie współpracy CSIOZ z regionami, w tym m.in. określenie wspólnej linii działań w celu zapewnienia wymiany informacji i przepływu dokumentów między zbudowanymi systemami.

_________________________________________________________________

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) jest państwową jednostką budżetową powołaną przez Ministra Zdrowia. Swoją działalność CSIOZ rozpoczęło 1 sierpnia 2000 roku. Głównym przedmiotem działalności CSIOZ jest realizacja zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia oraz wspomaganie decyzji zarządczych ministra właściwego do spraw zdrowia na podstawie prowadzonych analiz. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odpowiada za monitorowanie planowanych, budowanych i prowadzonych systemów teleinformatycznych na poziomie centralnym i regionalnym.*

* Źródło: csioz.gov.pl

 

facebook