Dodana: 1 luty 2019 14:02

Zmodyfikowana: 1 luty 2019 14:14

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne w BCO dla osób po chorobie onkologicznej

Białostockie Centrum Onkologii prowadzi projekt rehabilitacji osób po chorobie onkologicznej - mieszkańcy województwa podlaskiego w wieku 20-64 lat, którzy zachorują bądź zachorowali na nowotwór w latach 2016-2020 mogą skorzystać z 5- i 4-dniowych turnusów rehabilitacyjnych, a w tym wsparcia rehabilitanta i psychologa. Pomoc znajdą osoby, które szukają odpowiedzi na pytania jak zapobiegać nawrotowi choroby, odżywiać się po chorobie czy znaleźć wsparcie socjalne i poradę prawną.

Ilustracja do artykułu bco-02.jpg

Postęp technologii w medycznych umożliwia wykrycie chorób na wczesnym etapie i pozwala na leczenie chorób, które były dotychczas nieuleczalne. Coraz więcej chorób uznawanych wcześniej za śmiertelne, w tym onkologicznych, dzięki postępowi technologii i medycyny klasyfikowanych jest obecnie jako choroby przewlekłe. Nowotwory złośliwe są drugą co do częstości grupą przyczyn zgonów, zarówno w Polsce, jak i w województwie podlaskim. Należy podkreślić, że wśród kobiet w Polsce w wieku 30-69 lat, a wśród ogółu Polaków w wieku 45-64 lata nowotwory stanowią największe zagrożenie życia. W województwie podlaskim w 2013 r. nowotwory złośliwe były przyczyną 25,5% zgonów mężczyzn oraz 22,1% zgonów kobiet. Przeprowadzona przez Samorząd Województwa Podlaskiego w 2015 r. analiza stanu zdrowia mieszkańców województwa podlaskiego wskazała, iż największe straty wśród mężczyzn i kobiet powodują nowotwory złośliwe – odpowiednio 17,8% i 37,8%, utraconych potencjalnych lat życia. Zaplanowane w projekcie interwencje z zakresu profilaktyki III-rzędowej ukierunkowane na osoby z rozpoznanym nowotworem złośliwym, stanowią działania wspierające powroty do pracy oraz przeciwdziałają przerywaniu aktywności zawodowej osób z rozpoznanym nowotworem złośliwym. Zaplanowane interwencje ograniczą wyłączenie tych osób z rynku pracy z powodów zdrowotnych.

Projekt realizowany przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 9 593 375,92 zł, z czego wartość dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE oraz środków budżetu państwa) wynosi 8 840 130,48 zł.

Realizatorzy: Białostockie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Białymstoku, Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

IDŹ NAPRZÓD, CIESZ SIĘ ŻYCIEM

facebook