Dodana: 28 kwiecień 2020 08:14

Zmodyfikowana: 28 kwiecień 2020 08:53

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy

28 kwietnia przypada Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. W tym roku jest on poświęcony tematowi zwalczania chorób zakaźnych, w szczególności pandemii Covid-19 - ogłosiła Międzynarodowa Organizacja Pracy (MOP). Jest to czas zastanowienia się, w jakim stopniu pracodawcy zapewniają bezpieczeństwo swoim pracownikom, czy wystarczająco chronią ich zdrowie i jak jeszcze mogą o nich zadbać - zwłaszcza o tych najbardziej narażonych.

Ilustracja do artykułu Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.png

"Stop pandemii. Bezpieczeństwo i higiena pracy chroni i ratuje życie" - to temat tegorocznego Dnia, ogłoszony przez MOP. Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy koncentruje się więc w tym roku na problemie zwalczania chorób zakaźnych w pracy, w szczególności zaś pandemii Covid-19, a także na zapewnieniu bezpieczeństwa i zdrowia pracownikom podczas wznawiania działalności przez przedsiębiorstwa, które powinny przebiegać zgodnie z zasadami zapewniającymi ograniczanie rozprzestrzeniania się zakażenia.

MOP podkreśla potrzebę podejmowania specjalnych środków w celu ochrony milionów pracowników, którzy w walce z pandemią codziennie ryzykują własne zdrowie. W Polsce pracodawcy są zobowiązani m.in. do zapewnienia osobom pracującym stacjonarnie maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk. Muszą także zorganizować pracę tak, by odległość między stanowiskami wynosiła co najmniej 1,5 m.

Przede wszystkim zdrowie

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego (UMWP) o ochronę pracowników zaczęto dbać jeszcze przed ogłoszeniem stanu epidemicznego. Już na początku marca zostały wdrożone pierwsze działania, mające na celu ograniczanie możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, m.in. ogólnie dostępne były płyny odkażające, zamieszczono stosowne instrukcje postępowania na portalu wewnętrznym, odkażano elementy i powierzchnie, z którymi bezpośredni kontakt ma wiele osób (np. klamki, poręcze, wszelkie uchwyty, lady, przyciski, itp.).

Wraz z rozwojem sytuacji epidemicznej oraz pojawieniem się wytycznych GIS, wdrażano kolejne środki zaradcze, m.in. zrezygnowano ze spotkań w szerokim gronie, ograniczono możliwość swobodnego przemieszczania się petentów po obiektach UMWP, zorganizowano możliwość zostawiania korespondencji w specjalnych skrzynkach. Zadbano, aby każdy pracownik otrzymał środki ochrony indywidualnej, a w miejscach najbardziej narażonych na przepływ ludzi zainstalowano pleksowe przesłony. W celu minimalizacji ryzyka interesanci obsługiwani są pojedynczo, w specjalnie wyznaczonym do tego miejscu. Ogólnie dostępne są bezdotykowe pojemniki z płynem do dezynfekcji. Umożliwiono też pracę zdalną dla około 80% załogi.

Praca zdalna

W okresie pandemii priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, a następnie zapewnienie ciągłości działania. Stąd na popularności zyskuje praca w domu za pośrednictwem platform cyfrowych. Z jednej strony oferuje pracownikom możliwość wypełniania obowiązków służbowych, z drugiej jednak nie powinna zaburzać równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, umożliwiając realizowanie innych zajęć, takich jak np. opieka nad dziećmi, osobami chorymi oraz starszymi. Aby była efektywna, warto przestrzegać kilku zasad, które proponuje Joe Messenger, ekspert MOP:

  • Odpowiednie wsparcie kierownictwa - zwłaszcza podejście skupiające się na wynikach pracy, które wymagają precyzyjnego zidentyfikowania zadań i głównych celów, odpowiedniego monitorowania realizacji pracy bez konieczności jej nadmiernego raportowania.
  • Udostępnienie narzędzi pracy (w tym laptopów i aplikacji), platform do komunikacji z kierownictwem i współpracownikami oraz niezbędnego przeszkolenia.
  • Jasne zasady i klarowne oczekiwania co do wyników telepracy, jej godzin, sposobu raportowania, możliwości kontaktu i dyspozycyjności pracowników.
  • Umożliwienie elastyczności pracowej pracownikom, aby mogli wykonywać pracę w najbardziej dogodnym momencie, godząc obowiązki domowe, ale pozostając jednocześnie w kontakcie w godzinach pracy firmy.
  • Wzajemne zaufanie, które stanowi warunek efektywności telepracy.

Praca zdalna opiera się na poczuciu odpowiedzialności poszczególnych pracowników. Bardzo ważna jest ich dobra współpraca z przełożonymi, która wpływa na skuteczność działania, a także na zachowanie wewnętrznej równowagi - tak potrzebnej w czasie pandemii.

Jak sobie radzić w trudnym okresie?

Przez ostatnie tygodnie żyjemy w dużym stresie, który obniża odporność. Martwimy się o zdrowie swoje i naszych najbliższych. Do tego dochodzą pytania o przyszłość. Praca w domu, zwłaszcza w obecności dzieci, jest dla większości doświadczeniem bardzo trudnym. W tym momencie warto zadbać o stan psychiczny, zaczynając od budowania swoich silnych stron, takich jak optymizm, nadzieja, odwaga, odpowiedzialność i życzliwość, a następnie skupić się na budowaniu więzi międzyludzkich. Stanowią one bowiem podstawę rozwoju zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

***

Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy proklamowany został w 2003 r. przez Międzynarodową Organizację Pracy we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia oraz Międzynarodową Konfederacją Związków Zawodowych. Jego celem jest upamiętnienie osób zmarłych w rezultacie wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zapobieganie takim tragediom.

źródło: Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
Anna Augustynowicz

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook