Dodana: 19 marzec 2021 15:41

Zmodyfikowana: 22 marzec 2021 13:43

Ruszył konkurs w sferze ochrony i promocji zdrowia

Wesprze przedsięwzięcia z zakresu edukacji zdrowotnej i promujące zdrowy styl życia mieszkańców województwa podlaskiego, a także zwiększające ich świadomość w zakresie profilaktyki chorób. Na realizację konkursu Zarząd Województwa Podlaskiego przeznaczył pulę środków w wysokości 230 tys. zł. Nabór potrwa do 7 kwietnia.

Sala szpitalna z łóżkami

Konkurs obejmuje zadania publiczne, które mają być realizowane od 4 maja do końca 2021 roku. Zainteresowane podmioty mogą zgłaszać oferty w celu zrealizowania następujących zadań:

Zadanie 1

Upowszechnianie wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia oraz realizacja działań promujących zdrowie i edukację zdrowotną wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

W tym przypadku dodatkowo premiowane będą działania kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat oraz osób starszych (65+).

Zadanie 2

Realizacja działań i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej, ukierunkowanych na wczesne wykrywanie skutków zdrowotnych schorzeń i urazów będących najczęstszą przyczyną zachorowań lub zgonów w województwie podlaskim.

Przy realizacji tego zadania dodatkowo premiowane będą działania kierowane do dzieci i młodzieży w wieku od 0 do 18 lat oraz osób starszych (65+).

Zadanie 3

Realizacja działań i upowszechnianie wiedzy na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej chorób zakaźnych wśród mieszkańców województwa podlaskiego.

Zadanie 4

Upowszechnianie form profesjonalnej pomocy i wsparcia społecznego osobom narażonym na problemy zdrowia psychicznego, oraz ich opiekunom, mieszkańcom województwa podlaskiego.

Nabór ofert konkursowych przeprowadzany jest w systemie www.witkac.pl w terminie od 15 marca do 7 kwietnia 2021 r. Po wypełnieniu elektronicznego formularza ofert oraz dołączeniu niezbędnych załączników, należy wydrukować potwierdzenie złożenia oferty, podpisać przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych (zgodnie z dokumentem KRS/ewidencją) i przekazać niezwłocznie (ale nie później niż do 9 kwietnia 2021 r.) w formie papierowej osobiście lub drogą pocztową do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (ul. Wyszyńskiego 1, 15-888 Białystok).

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu w załączniku. W przypadku pytań – należy je kierować do Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.

oprac.: Małgorzata Sawicka

red.: Cezary Rutkowski

fot.: Marcin Nawrocki

Logo serwisu Twitter Logo serwisu Facebook